Защита на лични данни
 
 
Правилници

Вътрешни правила за организацията и реда за проверка на декларации и за установяване на конфликт на интереси в Общински съвет - Кнежа
16.11.2018

Вътрешни правила за организацията и реда за проверка на декларации и за установяване на конфликт на интереси в Общинска администрация - Кнежа
16.11.2018

Портал за отворени данни на Република България
Удостоверение
Европа за гражданите
Нови възможности за грижа
Бихте ли плащали данъци и административни услуги през интернет?