Република България
Община Кнежа
Официален интернет сайт
 

Добре дошли

Община Кнежа

Народно Читалище Борба 1896

Снимка от Кнежа

Паметник в град Кнежа

Снимка от Кнежа

Снимка от Кнежа

Снимка от Кнежа

Снимка от Кнежа

Снимка по време на празник

Снимка от Кнежа

Снимка от Кнежа

24.02.2017
График за сметоизвозване за месец Март 2017г.

График за сметоизвозване на територията на Община Кнежа за месец Март 2017г.


21.02.2017
СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА - ВОЕННО ОКРЪЖИЕ - ПЛЕВЕН Община Червен Бряг и Община Кнежа
СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА
                         
     
  

Със заповед ОХ-115/06.02.2017 г. на министъра на отбраната на

Република България е разкрита процедура по обявяване на 30 войнишки

длъжности за приемане на военна служба на лица, завършили граждански,

средни или висши училища в страната и в чужбина, в 68 бригада Специални

сили (военно формирование 32990) в гарнизон Пловдив

Кандидатите за войници, спечелили конкурса се приемат на военна служба, ако към датата на сключването на договора за военна служба не са навършили 28 (41) години.

     Съгласно чл. 141, ал. 6 от ЗОВСРБ възрастта от 41 години се прилага по отношение на кандидатите, които отговарят на следните условия:

  1. Изпълнявали са военна служба (кадрова военна служба) във въоръжените сили и не са били освободени от нея по дисциплинарен ред.
  2. Кандидатстват за заемане на длъжността не по-късно от 10 години след освобождаването им от военна служба (кадрова военна служба).
Обява №68

21.02.2017
Планирано прекъсване на електрозахранването

Планирано прекъсване на електрозахранването


14.02.2017
СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА - ВОЕННО ОКРЪЖИЕ - ПЛЕВЕН Община Червен Бряг и Община Кнежа
ВОЕННО ОКРЪЖИЕ - ПЛЕВЕН
Община Червен Бряг и Община Кнежа

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА

26.01.2017
График за сметоизвозване за месец Февруари 2017г.

График за сметоизвозване на територията на община Кнежа за месец Февруари 2017г.


23.01.2017
Обява на военно окръжие Плевен - свободни работни места

  Със заповед № ОХ-29/11.01.2017г.на министъра на отбраната на Република България е разкрита процедура по обявяване на войнишки длъжности за приемане на военна служба на лица, завършили граждански, средни или висши училища, във военни формирования от Сухопътните войски, както следва:

  1. В гарнизон Стара Загора, 150 длъжности
  2. В гарнизони Карлово и Казанлък, 300 длъжности
  3. Във в. ф. 44220 - Пловдив, 36 длъжности съгласно


Обява и приложения

 
Нови възможности за грижа
Бихте ли плащали данъци и административни услуги през интернет?
Да
По-скоро да
По-скоро не
Не