Добре дошли

Снимка от Кнежа

Снимка от Кнежа

Снимка от Кнежа

Снимка от Кнежа

Снимка от Кнежа

Снимка от Кнежа

Паметник в град Кнежа

Снимка по време на празник

Празник в град Кнежа

20.04.2015
Съобщение за отваряне на ценови оферти

Съобщение за отваряне на ценови оферти по процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Рехабилитация на зелени площи и напояване на централен парк, гр....


18.04.2015
Съобщение за провеждане на публичен жребии

На 21.04.2015г. ще се проведе публичен жребии за определяне на изпълнител между класираните на първо място оферти по процедурата за провеждане на обществена поръчка с...


07.04.2015
ЕВРОПЕЙСКИ ЕТИКЕТ ЗА ИНОВАЦИИ И ДОБРО УПРАВЛЕНИЕ ЩЕ ПОЛУЧИ ОБЩИНА КНЕЖА ЗА ТРЕТИ ПЪТ

Кристалният дванадесетостен, символизиращ 12-те принципа за добро управление и почетна грамота ще получи Община Кнежа за трети пореден път. Церемонията по връчването на утвърдения от Съвета на...


06.04.2015
СЪОБЩЕНИЕ на Агенция за социално подпомагане

Агенция за социално подпомагане, в качеството си на Управляващ орган на Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане 2014-2020 г., съфинансирана от Фонда за европейско подпомагане...


01.04.2015
Съобщение за отваряне на ценови оферти

Съобщение за отваряне на ценови оферти по обществена поръчка с предмет: УПРАЖНЯВАНЕ НА СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР НА ОБЕКТ: РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА ЗЕЛЕНИ ПЛОЩИ И НАПОЯВАНЕ НА ЦЕНТРАЛЕН...


30.03.2015
Съобщение за отваряне на ценови оферти

Съобщение за отваряне на ценови оферти по процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „ПОДОБРЯВАНЕ ЕНЕРГИЙНАТА ЕФЕКТИВНОСТ НА АДМИНИСТРАТИВНАТА СГРАДА НА ОБЩИНА КНЕЖА”НА ДОСТЪПНА...


 
Бихте ли плащали данъци и административни услуги през интернет?
Да
По-скоро да
По-скоро не
Не