Добре дошли

Паметник в град Кнежа

Снимка от Кнежа

Снимка от Кнежа

Снимка от Кнежа

Снимка от Кнежа

Снимка по време на празник

Снимка от Кнежа

Снимка от Кнежа

Община Кнежа

Народно Читалище Борба 1896

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА - ВОЕННО ОКРЪЖИЕ - ПЛЕВЕН Община Червен Бряг и Община Кнежа
10.01.2018
/assets/Voenni/2017/27.06/Obiavi_Shumen_Asenowgr_Vidin_Troqn_001a.png 
 
СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА
 
 
  1. Със заповед № ОХ-1231/30.11.2017г на министъра на отбраната на Република България е разкрита процедура по обявяване на длъжности за приемане на военна служба на лица, завършили граждански, средни или висши училища, във военни формирования както следва:

 

1.1. В Националната гвардейска част – военно формирование 54800 - гр. София – 50 длъжности.

 

Обява за провеждане на конкурс


Заповед №1 от 02.01.2018г. за сключване на договори за отдаване под наем на имоти публична общинска собственост
02.01.2018


Покана за публично обсъждане на проектобюджет 2018 година на Община Кнежа
28.12.2017

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА - ВОЕННО ОКРЪЖИЕ - ПЛЕВЕН Община Червен Бряг и Община Кнежа
18.12.2017
/assets/Voenni/2017/27.06/Obiavi_Shumen_Asenowgr_Vidin_Troqn_001a.png 
 
СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА
 
  1. Със заповед № ОХ-1232/30.11.2017г на министъра на отбраната на Република България е разкрита процедура по обявяване на длъжности за приемане на военна служба на лица, завършили граждански, средни или висши училища, във военни формирования както следва:

1.1. В гарнизони Стара Загора, Хасково и Ямбол, 75 длъжности  

1.2. В гарнизони Карлово и Казанлък, 61 длъжности   

1.3. Във в. ф. 46690 - Пловдив, 16 длъжности    

1.4. В гарнизон Белене, 20 длъжности      

1.5. Във в. ф. 24620 - Свобода, 23 длъжности      

1.6. Във в. ф. 26240 - Сливен, 18 длъжности      

1.7. В гарнизон Плевен, 19 длъжности      

1.8. Във в. ф. 42600 - Мусачево, 14 длъжности       

Кандидатите за войници, спечелили конкурса се приемат на военна служба, ако към датата на сключването на договора за военна служба не са навършили 28 (41) години.

     Възрастта от 41 години се прилага по отношение на кандидатите за войници, които отговарят на следните условия:

  1. Изпълнявали са военна служба (кадрова военна служба) във въоръжените сили и не са били освободени от нея по дисциплинарен ред.
  2. Кандидатстват за заемане на длъжността не по-късно от 10 години след освобождаването им от военна служба (кадрова военна служба).

            Кандидатите за офицери и сержанти, спечелили конкурса се приемат на военна служба, ако отговарят на следните условия:

  1. към датата на сключването на договора за военна служба не са навършили 50 години.
  2. Кандидатстват за заемане на длъжността не по-късно от 10 години след освобождаването им от военна служба (кадрова военна служба) и не са били освободени от нея по дисциплинарен ред.

  Повече информация относно документите, условията и сроковете за кандидатстване може да получите в стая 703 на община Ч. Бряг (понеделник, сряда, и петък) и в стая 112 на община Кнежа (вторник и четвъртък)

 

Обява

 

На сайта на Министерството на отбраната в секция документи:

https://www.mod.bg/bg/documents.html

На сайта на община Червен Бряг в секция обяви:

http://chervenbryag.bg


За справки:

GSM 0886851886,

във Военно Окръжие Плевен -Тел. 064822921


Портал за отворени данни на Република България
Нови възможности за грижа