Защита на лични данни

Виртуална Разходка

Съобщения по чл.32 от ДОПК от 20.10.2020г.

До Анита Кутева за Акт за установяване на задължения по чл.107 ал.3 от ДОПК №1686-2/20.10.2020г.

До Красимир Лаков за Акт за установяване на задължения по чл.107 ал.3 от ДОПК №1638-2/20.10.2020г.

До Митко Николов за Акт за установяване на задължения по чл.107 ал.3 от ДОПК №1640-2/20.10.2020г.

До Илиян Горнишки за Акт за установяване на задължения по чл.107 ал.3 от ДОПК №1562-2/20.10.2020г.

До Данко Петров за Акт за установяване на задължения по чл.107 ал.3 от ДОПК №1639-2/20.10.2020г.

До Светослав Тафраджийски за Акт за установяване на задължения по чл.107 ал.3 от ДОПК №1724-2/20.10.2020г.

До Детелина Грамовска за Акт за установяване на задължения по чл.107 ал.3 от ДОПК №1754-2/20.10.2020г.

До Славей Димитров за Акт за установяване на задължения по чл.107 ал.3 от ДОПК №1685-2/20.10.2020г.

До Севдалина Радостинова за Акт за установяване на задължения по чл.107 ал.3 от ДОПК №1689-2/20.10.2020г.

До Пенка Стоянова за Акт за установяване на задължения по чл.107 ал.3 от ДОПК №1617-2/20.10.2020г.

До Кирил Мицаркин за Акт за установяване на задължения по чл.107 ал.3 от ДОПК №1636-2/20.10.2020г.
 
 

Бихте ли плащали данъци и административни услуги през интернет?

Вие вече сте дали своя глас по този въпрос в анкетата!
Резултати :
Да :
80 % Complete (success)
По-скоро да :
4 % Complete (success)
По-скоро не :
3 % Complete (success)
Не :
13 % Complete (success)