Защита на лични данни
Виртуална Разходка
Мобилно приложение на Община Кнежа
Държавна Агенция "Безопастност на движението по пътищата"
Избори за общински съветници и за кметове, 27 октомври 2019 г.

Указ № 163 за насрочване на избори за общински съветници и за кметове на 27 Октомври 2019 г. (Обн., ДВ, бр. 56 от 16.7.2019 г.) (133,4 KB)

Заповеди

Полезни връзки

Покана за провеждане на консултации за състава на общинска избирателна комисия във връзка с произвеждане на изборите за общински съветници и кметове на 27 Октомври 2019 г.

Важни крайни сроковеСписък на населените места с население към 16.07.2019г. (инфромацията е от уебсайт-а на Главна Дирекция ГРАО)

Кметства, в които ще се избира Кмет на кметство на територията на Община Кнежа

Избирателен списък - част I за гласуване в изборите за общински съветници и за кметове на 27 Октомври 2019 г.

Покана за провеждане на консултации за определяне на съставите на секционните избирателни комисии(без ПСИК) във връзка с произвеждане на изборите за общински съветници и кметове на 27 Октомври 2019 г. и Решение №18 за определяне на броя на членовете на всяка СИК съобразно броя на избирателите в съответната секция.

Покана за провеждане на консултации за определяне на съставите на Подвижните секционни избирателни комисии във връзка с произвеждане на изборите за общински съветници и кметове на 27 Октомври 2019 г.

Покана за провеждане на консултации за състава на Секционна избирателна комисия за гласуване в болнично заведение на територията на Община Кнежа, с административен адрес: обл. Плевен, общ. Кнежа, гр. Кнежа, ул. Марин Боев №4, приземен етаж, Заседателна зала във връзка с произвеждане на изборите за общински съветници и кметове на 27 Октомври 2019 г.

Съобщение - удостоверения за упражняване на правото на глас
Образец №1
Образец №2
Образец №3
Образец №4

Списък на заличените лица от избирателните списъци в изборите за общински съветници и за кметове на 27 Октомври 2019 г.

График за получаване на изборните книжа и материали в предизборния ден (26.10.2019г.) от СИК/ПСИК на територията на Община Кнежа

Списък на заличените лица от избирателните списъци в изборите за общински съветници и за кметове на 3 Ноември 2019 г.


Портал за отворени данни на Република България
Единен портал за достъп до електронни административни услуги
 
 
Удостоверение
Европа за гражданите
Бихте ли плащали данъци и административни услуги през интернет?