Защита на лични данни

Виртуална Разходка

Решения


02.07.2014
Решение №399 от 12.06.2014г на МС - относно концесия за добив на подземни богатства от находище "Искър-Запад" на фирма "Проучване и добив на нефт и газ" АД - СофияПриложение: Координатен регистър на граничните точки на концесионната площ на находище "Искър-Запад" по Координатна система "1970г." тук

16.10.2013
Решение №1 от 16.08.2013г. тук