Защита на лични данни
Виртуална Разходка
Мобилно приложение на Община Кнежа
Държавна Агенция "Безопастност на движението по пътищата"
Решения

Решение №399 от 12.06.2014г на МС - относно концесия за добив на подземни богатства
02.07.2014
Решение №399 от 12.06.2014г на МС - относно концесия за добив на подземни богатства от находище "Искър-Запад" на фирма "Проучване и добив на нефт и газ" АД - СофияПриложение: Координатен регистър на граничните точки на концесионната площ на находище "Искър-Запад" по Координатна система "1970г." тук

Решение №1 от 16.08.2013г.
16.10.2013
Решение №1 от 16.08.2013г. тук

Портал за отворени данни на Република България
Единен портал за достъп до електронни административни услуги
 
 
Удостоверение
Европа за гражданите
Бихте ли плащали данъци и административни услуги през интернет?