Защита на лични данни

Виртуална Разходка

Бюджет 2022


Наименование Брой тегления
Приложение №11_2022.pdf 33 Изтегли документ с име "Приложение №11_2022.pdf"
Приложение №9_ 2022.pdf 46 Изтегли документ с име "Приложение №9_ 2022.pdf"
Приложение №10_ 2022.pdf 46 Изтегли документ с име "Приложение №10_ 2022.pdf"
Приложение №12_2022.pdf 41 Изтегли документ с име "Приложение №12_2022.pdf"
Приложение №13,14,15_2022.pdf 48 Изтегли документ с име "Приложение №13,14,15_2022.pdf"
приложение №16_2022.xls 47 Изтегли документ с име "приложение №16_2022.xls"
приложение №5_ 2022.pdf 53 Изтегли документ с име "приложение №5_ 2022.pdf"
Приложение №6 - 14.04.2022 г..pdf 50 Изтегли документ с име "Приложение №6 - 14.04.2022 г..pdf"
Приложение №7_2022.pdf 46 Изтегли документ с име "Приложение №7_2022.pdf"
Приложение №8-2022.pdf 57 Изтегли документ с име "Приложение №8-2022.pdf"
Приложение №1-2022.pdf 72 Изтегли документ с име "Приложение №1-2022.pdf"
Приложение №3-4-2022.pdf 44 Изтегли документ с име "Приложение №3-4-2022.pdf"
Приложение №2-2022.pdf 49 Изтегли документ с име "Приложение №2-2022.pdf"
Доклад бюджет 2022.pdf 56 Изтегли документ с име "Доклад бюджет 2022.pdf"
Докладна записка 2022.pdf 37 Изтегли документ с име "Докладна записка 2022.pdf"