Защита на лични данни

Виртуална Разходка

Методи за идентификация на граждани и организации при ползване на електронни административни услуги

Дата на публикуване: 14.01.2020 13:16

Администрацията на Община Кнежа предоставя следните технологии за електронна идентификация на гражданите и организациите:

  1. Възможност на гражданите и организациите да се идентифицират по реда на Закона за електронната идентификация, (когато бъдат създадени).
  2. Възможност на гражданите и организациите да се идентифицират и автентикират посредством системата „еАвтентикация“, поддържана от ДАЕУ.
  3. Предоставяне на код за създаване на потребителски профил, след като клиентът се е идентифицирал в офиса на администрацията.
  4. ПИН, издаден от общината срещу представен документ за самоличност или нотариално заверено пълномощно за предоставянето му на упълномощено лице в дирекция МДТ, намираща се в сградата на Община Кнежа ( за СПРАВКА ЗА ЗАДЪЛЖЕНИЯ И ПЛАЩАНИЯ)