Защита на лични данни
Виртуална Разходка
Мобилно приложение на Община Кнежа
Държавна Агенция "Безопастност на движението по пътищата"
Профил на купувача

Профил на купувача след 01.04.2020 г.
25.11.2020

Профил на купувача след 01.04.2020 г.
25.11.2020

Поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП с предмет: „Асфалтиране на улици от капиталовата програма на община Кнежа за 2020 г.“, във връзка с обява изх. № 0400-73/ 12.06.2020 г.
11.09.2020

Открита процедура с предмет „Доставка на хранителни продукти за нуждите на социални услуги, предоставяни от Община Кнежа по седем обособени позиции
30.07.2020
Открита процедура с предмет „Доставка на хранителни продукти за нуждите на социални услуги, предоставяни от Община Кнежа по седем обособени позиции Обособена позиция № 1: Месо, риба, месни продукти ; Обособена позиция № 2: Мляко, млечни продукти и яйца; Обособена позиция № 3: Пресни плодове и зеленчуци; Обособена позиция № 4: Консервирани плодове и зеленчуци; Обособена позиция № 5: Пакетирани хранителни стоки, подправки и за-харни изделия; Обособена позиция № 6: Хляб и хлебни изделия; Обособена позиция № 7: Доставка на хранителни продукти за потребителите на Целева програма „Топъл обяд у дома в условията на извънредна ситуация – 2020г.“, Уникален № 00672-2020-0004

30.07.2020г.

Решение №273 от 28.07.2020г.

Доклад утвърден на 28.07.2020г.

Протокол съставен на 27.07.2020г.

05.05.2020г.

Решение №179 от 30.04.2020г.

Обявление №0400-58 от 30.04.2020г.

Документация за участие

Образци за подготовка на оферта

Поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП с предмет: „Основен ремонт на спортните игрища в ОУ "Васил Левски", гр. Кнежа и ОУ "Отец Паисий", гр. Кнежа“, във връзка с обява изх. № 0400-72/ 12.06.2020 г.
29.07.2020

Публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет: Изпълнение СМР по проект „Рехабилитация на улична мрежа на град Кнежа след завършени ремонти на канализационна система”, в т.ч. ремонт на улични платна и тротоари, уникален № 00672-2018-0002
20.07.2020

Портал за отворени данни на Република България
Единен портал за достъп до електронни административни услуги
 
 
Удостоверение
Европа за гражданите
Бихте ли плащали данъци и административни услуги през интернет?