Защита на лични данни

Виртуална Разходка

Видео записи на заседанията на Общински съвет Кнежа03.02.2022
Редовно заседание на  ОбС-Кнежа - 28.01.2022 г.

Извънредно заседание на ОбС-Кнежа на 03.02.2022 г.

Редовно заседание на ОбС-Кнежа - 28.02.2022 г.

Извънредно заседание на Общински съвет-Кнежа - 10.03.2022 г.

Извънредно заседание на ОбС-Кнежа на 28.03.2022 г.

Редовно заседание на ОбС-Кнежа - 31.03.2022 г.

Извънредно заседание на ОбС-Кнежа на 19.04.2022 г.

Редовно заседание на ОбС-Кнежа на 29.04.2022 г.

Извънредно заседание на ОбС-Кнежа на 16.05.2022 г

Извънредно заседание на ОбС-Кнежа на 23.05.2022 г

Редовно заседание на ОбС-Кнежа - 31.05.2022 г.

Извънредно заседание на ОбС-Кнежа на 08.06.2022 г.

Извънредно заседание на ОбС-Кнежа на 23.06.2022 г.

Редовно заседание на ОбС-Кнежа на 30.06.2022 г.

Редовно заседание на ОбС-Кнежа на 29.07.2022 г.

Извънредно заседание на ОбС-Кнежа на 17.08.2022 г.

Редовно заседание на ОбС-Кнежа на 31.08.2022 г.

Извънредно заседание на ОбС-Кнежа на 07.09.2022 г.

Редовно заседание на ОбС-Кнежа на 30.09.2022 г.

Извънредно заседание на ОбС-Кнежа на 07.10.2022 г.

Извънредно заседание на ОбС-Кнежа на 12.10.2022 г.

Редовно заседание на ОбС-Кнежа на 31.10.2022 г.

Извънредно заседание на ОбС-Кнежа на 10.11.2022 г.

Редовно заседание на ОбС-Кнежа на 30.11.2022 г.

Извънредно заседание на ОбС-Кнежа на 06.12.2022 г.

Редовно заседание на ОбС-Кнежа на 22.12.2022 г


12.02.2020
Извънредно заседание на ОбС-Кнежа 16.01.2020 г.

Редовно заседание на ОбС-Кнежа 31.01.2020 г.

Извънредно заседание на ОбС-Кнежа 11.02.2020 г.

Редовно заседание на Общински съвет-Кнежа от 28.02.2020 г.

Извънредно заседание на ОбС-Кнежа - 13.03.2020 г.

Редовно заседание на Общински съвет-Кнежа -31.03.2020 г.

Редовно заседание на Общински съвет-Кнежа от 30.04.2020 г.

Редовно заседание на Общински съвет-Кнежа - 29.05.2020 г.

Редовно заседание на Общински съвет-Кнежа - 30.06.2020 г.

Извънредно заседание на Общински съвет-Кнежа от 20.07.2020 г.

Извънредно заседание на Общински съвет-Кнежа от 24.07.2020 г.

Редовно заседание на Общински съвет-Кнежа - 31.07.2020 г.

Извънредно заседание на ОбС-Кнежа - 28.08.2020 г.

Редовно заседание на ОбС-Кнежа - 31.08.2020 г.

Извънредно заседание на ОбС-Кнежа - 11.09.2020 г.

Редовно заседание на ОбС-Кнежа - 30.09.2020 г.

Редовно заседание на ОбС-Кнежа - 30.10.2020 г.

Редовно заседание на ОбС-Кнежа от 30.11.2020 г.

Извънредно заседание на ОбС-Кнежа - 07.12.2020 г.

Редовно заседание на Общински съвет-Кнежа - 22.12.2020 г.