Защита на лични данни

Виртуална Разходка

Видео записи на заседанията на Общински съвет Кнежа


03.02.2022


12.02.2020
Извънредно заседание на ОбС-Кнежа 16.01.2020 г.

Редовно заседание на ОбС-Кнежа 31.01.2020 г.

Извънредно заседание на ОбС-Кнежа 11.02.2020 г.

Редовно заседание на Общински съвет-Кнежа от 28.02.2020 г.

Извънредно заседание на ОбС-Кнежа - 13.03.2020 г.

Редовно заседание на Общински съвет-Кнежа -31.03.2020 г.

Редовно заседание на Общински съвет-Кнежа от 30.04.2020 г.

Редовно заседание на Общински съвет-Кнежа - 29.05.2020 г.

Редовно заседание на Общински съвет-Кнежа - 30.06.2020 г.

Извънредно заседание на Общински съвет-Кнежа от 20.07.2020 г.

Извънредно заседание на Общински съвет-Кнежа от 24.07.2020 г.

Редовно заседание на Общински съвет-Кнежа - 31.07.2020 г.

Извънредно заседание на ОбС-Кнежа - 28.08.2020 г.

Редовно заседание на ОбС-Кнежа - 31.08.2020 г.

Извънредно заседание на ОбС-Кнежа - 11.09.2020 г.

Редовно заседание на ОбС-Кнежа - 30.09.2020 г.

Редовно заседание на ОбС-Кнежа - 30.10.2020 г.

Редовно заседание на ОбС-Кнежа от 30.11.2020 г.

Извънредно заседание на ОбС-Кнежа - 07.12.2020 г.

Редовно заседание на Общински съвет-Кнежа - 22.12.2020 г.