Защита на лични данни

Виртуална Разходка

Молби и заявления


14.11.2011
Удостоверение за идентичност на имената

14.11.2011
Решение за прекратяване на поръчка с предмет: "Доставка на хлебни изделия и хранителни продукти, необходими за приготвяне на храна за нуждите на домашен социален патронаж - гр. Кнежа"

07.11.2011
Разяснения по документация

07.11.2011
Решение №571/07.11.2011г. за удължаване на срок

31.10.2011
Покана за избор на изпълнител на поръчка с предмет: "Доставка на хлебни изделия и хранителни продукти, необходими за приготвяне на храна за нуждите на домашен социален патронаж - гр. Кнежа"

09.09.2011
Декларация за вписване в избирателния списък по адрес на пребиваване

 
 

Бихте ли плащали данъци и административни услуги през интернет?

Вие вече сте дали своя глас по този въпрос в анкетата!
Резултати :
Да :
80 % Complete (success)
По-скоро да :
4 % Complete (success)
По-скоро не :
3 % Complete (success)
Не :
13 % Complete (success)