Защита на лични данни
Виртуална Разходка
Мобилно приложение на Община Кнежа
Държавна Агенция "Безопастност на движението по пътищата"
Молби и заявления

Удостоверение
14.11.2011
Удостоверение за идентичност на имената

Решение
14.11.2011
Решение за прекратяване на поръчка с предмет: "Доставка на хлебни изделия и хранителни продукти, необходими за приготвяне на храна за нуждите на домашен социален патронаж - гр. Кнежа"

Решение
07.11.2011
Разяснения по документация

Решение
07.11.2011
Решение №571/07.11.2011г. за удължаване на срок

Покана
31.10.2011
Покана за избор на изпълнител на поръчка с предмет: "Доставка на хлебни изделия и хранителни продукти, необходими за приготвяне на храна за нуждите на домашен социален патронаж - гр. Кнежа"

Декларация
09.09.2011
Декларация за вписване в избирателния списък по адрес на пребиваване

Портал за отворени данни на Република България
Единен портал за достъп до електронни административни услуги
 
 
Удостоверение
Европа за гражданите
Бихте ли плащали данъци и административни услуги през интернет?