Защита на лични данни
Виртуална Разходка
Мобилно приложение на Община Кнежа
Държавна Агенция "Безопастност на движението по пътищата"
Начална Пресконференция26.08.2013г.

ИНФОРМАЦИЯ

 

 

            Във връзка с изпълнението на проект „Подобряване на организацията и управлението на общинската администрация на Община Кнежа”, по Договор за безвъзмездна финансова помощ № 13-11-5 от 25.09.2013 г., сключен между Община Кнежа и Министерство на финансите – Управляващ орган на Оперативна програма „Административен капацитет”, ще се проведе начална пресконференция за представяне целите и задачите на проекта. Пресконференцията ще се състои на 26 ноември 2013 г./вторник/ от 11:30 часа в хотел Вилидж парк Кнежа.

            Проект„Подобряване на организацията и управлението на общинската администрация на Община Кнежа” се финансира от Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.Портал за отворени данни на Република България
Единен портал за достъп до електронни административни услуги
 
 
Удостоверение
Европа за гражданите
Бихте ли плащали данъци и административни услуги през интернет?