Защита на лични данни

Виртуална Разходка

Одитен Доклад на Сметна Палата за извършен финансов одит на консолидирания годишен финансов отчет на община Кнежа за 2017г.


  1. Основна рубрика: Бюджет
  2. Отчет за изпълнение на бюджет 2019г.
  3. Отчет за изпълнение на бюджет 2018г.
  4. Бюджет 2016
  5. Одит на Годишен финансов отчет за 2016г.
  6. Одитен Доклад на Сметна Палата за извършен финансов одит на консолидирания годишен финансов отчет на община Кнежа за 2017г. - Текуща страница
 
 

Бихте ли плащали данъци и административни услуги през интернет?

Вие вече сте дали своя глас по този въпрос в анкетата!
Резултати :
Да :
80 % Complete (success)
По-скоро да :
4 % Complete (success)
По-скоро не :
3 % Complete (success)
Не :
13 % Complete (success)