Защита на лични данни

Виртуална Разходка

Избори за президент и вицепрезидент на Република България и национален референдум, 6 ноември 2016 г.

Дата на публикуване: 24.09.2016 11:56Информационен лист за национален референдум 2016г.

Заповед 921 от 10.11.2016г. и приложение към нея относно получаване на изборните материали от сик и извозването им до избирателните секции на 12.11.2016г.

Заповед №915 от 03.11.2016г. във връзка с опазването на обществения ред при провеждането изборите за президент и вицепрезидент на републиката и национален референдум на 06.11.2016г.

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА от избирателните списъци в изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 13 ноември 2016 г.

Образци на удостоверения за упражняване правото на глас

Заповед №889 от 22.10.2016г. за образуване на подвижни избирателни секции

Списък на заличение лица от избирателните списъци в изборите за президент и вицепрезидент на 6 ноември 2016 г.

Списък на заличените лица от избирателните списъци за произвеждане на национален референдум на 6 ноември 2016 г.

Покана за консултации на 23.10.2016г. за определяне на състава на подвижните секционните избирателни комисии за провеждане на избори за президент и вицепрезидент и за провеждане на национален референдум на 06.11.2016г.

Заповед №822 от 05.10.2016г. - разпоредба за разлепване на агитационни материали


Заповед №823 от 05.10.2016г - условия и ред за провеждане на информационно разяснителна кампания за национален референдум на 6 ноември 2016 г.


ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

Избирателни списъци за провеждане на избори за президент и вицепрезидент на 06.11.2016г.

Избирателни списъци за провеждане на национален референдум на 06.11.2016г.

Покана за консултации на 30.09.2016г. за определяне на състава на секционните избирателни комисии за провеждане на избори за президент и вицепрезидент и за провеждане на национален референдум на 06.11.2016г.

Важни дати и срокове при произвеждане на изборите за президент и вицепрезидент на републиката и национален референдум на 06 ноември 2016 г.Справка по ЕГН в избирателните списъци за Избори за президент и вицепрезидент на републиката и национален референдум.    (при проблем с отварянето използвайте IE или Chrome)

Справка по адрес в избирателните списъци за Избори за президент и вицепрезидент на републиката и национален референдум.    (при проблем с отварянето използвайте IE или Chrome)


Заповед 771 от 13.09.2016г. на кмета на Община Кнежа за избирателните секции за избори за президент и вицепрезидент на Република България и национален референдум, 6 ноември 2016 г.

Заповед 772 от 13.09.2016г. на кмета на Община Кнежа за местата за обяваване на избирателни списъци за избори за президент и вицепрезидент на Република България и национален референдум, 6 ноември 2016 г.


Заявление за вписване в избирателният списък по настоящ адрес

 

Главна дирекция "Гражданска регистрация и административно обслужване" към Министерство на регионалното развитие и благоустройството осигурява справка за номера на избирателната секция и мястото на гласуване за избори за президент и вицепрезидент на републиката и национален референдум на 06.11.2016 г. за всички български граждани.

Всички избиратели могат да проверят адреса на избирателната си секция по следните начини:

Изпраща се SMS на номер 18429. Номерът 18429 е единен и за трите мобилни оператора (МТел, Теленор и Виваком). Цената на SMS e 25 стотинки без ДДС. В текста на SMS се изписват единствено десетте цифри на ЕГН. Системата връща SMS с номера и адреса на избирателната секция за избори за президент и вицепрезидент на републиката и национален референдум за въведения ЕГН.

  • Чрез стационарен или мобилен телефон

Избира се 0800 1 4726 ("0800 1 GRAO"). Тел. 0800 1 4726 е безплатен за цялата страна.


На адрес http://www.grao.bg/elections/ разполагащите с електронен подпис граждани също така могат да подадат искане за гласуване по настоящ адрес по електронен път.