Защита на лични данни
Виртуална Разходка
Мобилно приложение на Община Кнежа
Правилници

Вътрешни правила за работа в системата за електронен обмен на съобщения в Общинска администрация - Кнежа.
07.12.2018

Вътрешни правила за организацията и реда за проверка на декларации и за установяване на конфликт на интереси в Общински съвет - Кнежа
16.11.2018

Вътрешни правила за организацията и реда за проверка на декларации и за установяване на конфликт на интереси в Общинска администрация - Кнежа
16.11.2018
Портал за отворени данни на Република България
Единен портал за достъп до електронни административни услуги
 
 
Удостоверение
Европа за гражданите
Бихте ли плащали данъци и административни услуги през интернет?