Защита на лични данни
Виртуална Разходка
Мобилно приложение на Община Кнежа
Държавна Агенция "Безопастност на движението по пътищата"
Новини и Актуална Информация
Технически прегледи на земеделска и горска техника
22.05.2020

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА - ВОЕННО ОКРЪЖИЕ - ПЛЕВЕН Община Червен Бряг и Община Кнежа
13.05.2020

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА

 

  

Със заповед № ОХ-337/30.04.2020г. на министъра на отбраната на Република България е разкрита процедура по обявяване на 27 войнишки длъжности за приемане на военна служба на лица, завършили граждански, средни или висши училища в страната и в чужбина, в Съвместното командване на специалните операции (военно формирование 32990) в гарнизон Пловдив


 

         Конкурса ще се проведе за времето от 14.07.2020 г. до 15.07.2020 г.

 

Срокът за подаване на документи е до 26.06.2020 г.

 

  Повече информация относно документите, условията и сроковете за кандидатстване може да получите в стая 703 на община Ч. Бряг (вторник и четвъртък) и в стая 112 на община Кнежа (понеделник, сряда, и петък).

 

На сайта на Министерството на отбраната в секция документи:

https://www.mod.bg/bg/documents.html

На сайта на община Червен Бряг в секция обяви:

http://chervenbryag.bg

За справки:

GSM 0886851886,

във Военно Окръжие Плевен -Тел. 064822921


Обява-ОХ-337 от 30.04.2020г. и документи 


Дарение към Община Кнежа от Фонд „Обединени срещу COVID-19“
07.05.2020

Одобрен е проект на Община Кнежа за незабавна подкрепа за подпомагане на уязвими общности, засегнати от кризата с вируса COVID-19 в България в размер на 9 500 лв. Средствата се осигуряват под формата на дарение към Община Кнежа от Фонд „Обединени срещу COVID-19. Фондът подкрепя дейности, насочени към първостепенни нужди, включително доставка на храни, лекарства, предпазни средства, ежедневна грижа, психологическа помощ и друг вид подкрепа, с които се цели оказване на помощ на най-уязвимите групи в обществото. 

За тази цел е подписан договор за дарение между Община Кнежа и Български дарителски форум – представляващ предоставянето на подкрепа от Фонд „Обединени срещу COVID-19“, иницииран от Български дарителски форум, Фондация „Америка за България“, Посолство на САЩ в България и Американска търговска камара в България.

Дарените средства ще бъдат разходени за:

  1. Закупуване и предоставяне на лични предпазни средства /маски и дезинфектанти/ на възрастни хора в риск, с тежки хронични заболявания и самотно живеещи възрастни хора, както и на доброволци, които ще бъдат ангажирани с грижата за хора от уязвимите групи;
  2. Осигуряване на пакети хранителни продукти и продукти от първа необходимост на лица, които нямат доходи или са с много ниски доходи, и самотно живеещите възрастни хора с тежки заболявания;
  3. Прилагане на мерки за превенция на болестта и повишаване на осведомеността на хората от рисковата група за начините на предпазване от заболяване, поддържане на лична хигиена и хигиена в дома;

 

Благодарим на дарителите за оказаната подкрепа.


Портал за отворени данни на Република България
Единен портал за достъп до електронни административни услуги
 
 
Удостоверение
Европа за гражданите
Бихте ли плащали данъци и административни услуги през интернет?