Защита на лични данни

Виртуална Разходка

Новини и Актуална Информация21.07.2021
ВОЕННО ОКРЪЖИЕ - ПЛЕВЕН

Община Червен Бряг и Община Кнежа
 
 
СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА

 

 

    Със заповед № ОХ-574/29.06.2021г. на министъра на отбраната на

Република България са обявени 155 (сто петдесет и пет) войнишки длъжности за

приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши

училища, във военни формирования от Сухопътните войски, както следва:


 

1


1.1. В гарнизон Стара Загора, 35 бр.   

1.2. В гарнизон Ямбол, 14 бр.   

1.3. Във в.ф. 52740 - Хасково, 6 бр.   

1.4. В 61-ва механизирана бригада - Карлово, 80 бр.  

1.5. В 4-ти артилерийски полк - Асеновград, 10 бр.   

1.6. Във в.ф. 42600 - Мусачево, 10 бр.             

Конкурса ще се проведе за времето от 24.11.2021г. до 01.12.2021г.,

Срокът за подаване на документи е до 18.08.2021г.

  Повече информация относно документите, условията и сроковете за кандидатстване може да получите в стая 703 на община Ч. Бряг (вторник и четвъртък) и в стая 112 на община Кнежа (понеделник, сряда, и петък).


Обява и приложения 

На сайта на Министерството на отбраната в секция документи:

https://www.mod.bg/bg/documents.html

На сайта на община Червен Бряг в секция обяви:

http://chervenbryag.bg

На сайта на община Кнежа в секция новини:

http://www.kneja.acstre.com

За справки:

GSM 0886851886,

във Военно Окръжие Плевен -Тел. 064822921


21.07.2021
О Б Я В А ЗА ПРИЕМАНЕ НА СЛУЖБА В ДОБРОВОЛНИЯ РЕЗЕРВ НА БЪЛГАРСКИ ГРАЖДАНИ ОСВОБОДЕНИ ОТ ВОЕННА СЛУЖБА, БЕЗ ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРС ПРЕЗ 2021 ГОДИНА Със Заповед № ОХ – 1013/10.12.2020 г. на министъра на отбраната на Република България са обявени длъжности, ОПРЕДЕЛЕНИ ЗА ПРИЕМАНЕ НА СЛУЖБА В ДОБРОВОЛНИЯ РЕЗЕРВ НА БЪЛГАРСКИ ГРАЖДАНИ, ОСВОБОДЕНИ ОТ ВОЕННА СЛУЖБА,  БЕЗ ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРС, както следва: За Военновъздушните  сили – 115 длъжности Обявените...11.06.2021

Община Кнежа информира гражданите, че електронните административни услуги за гражданите във връзка с провеждане на Извънредни парламентарни избори през 2021 г. са активирани.

Линк към услугите:

https://auslugi.com/public/home/knezha/index


 
 

Бихте ли плащали данъци и административни услуги през интернет?

Вие вече сте дали своя глас по този въпрос в анкетата!
Резултати :
Да :
80 % Complete (success)
По-скоро да :
4 % Complete (success)
По-скоро не :
3 % Complete (success)
Не :
13 % Complete (success)