Защита на лични данни
Виртуална Разходка
Мобилно приложение на Община Кнежа
Държавна Агенция "Безопастност на движението по пътищата"
Новини и Актуална Информация

График за сметоизвозване за месец Септември 2020г.
03.09.2020

ДОБРОВОЛЕН РЕЗЕРВ - ВОЕННО ОКРЪЖИЕ - ПЛЕВЕН Община Червен Бряг и Община Кнежа
13.08.2020
ВОЕННО ОКРЪЖИЕ - ПЛЕВЕН

Община Червен Бряг и Община Кнежа
 
ДОБРОВОЛЕН РЕЗЕРВ


Със заповед № ОХ-1035/15.11.2019г. на Министъра на отбраната на Република България са обявени длъжности, определени за приемане на служба в доброволния резерв, без провеждане на конкурс на български граждани, освободени от военна служба, както следва:

1.1. за Централно военно окръжие  – 26 длъжности;

– за Военно окръжие – Плевен – 1 длъжност за сержант.

1.2. за Сухопътни войски  – 1374 длъжности;

– за военни формирования в гр. Плевен – 9 длъжности за офицери, 15 длъжности за сержанти и 40 длъжности за войници;

– за военни формирования в гр. Белене – 1 длъжност  за офицер, 8 длъжности за сержанти и 51 длъжности за войници.

1.2. за Военноморски сили – 47 длъжности

Срок за подаване на документи за обявените вакантни длъжности – 30.10.2020 г.

  Повече информация относно документите, условията и сроковете за кандидатстване може да получите в стая 703 на община Ч. Бряг (вторник и четвъртък) и в стая 112 на община Кнежа (понеделник, сряда, и петък).

Приложение

На сайта на Министерството на отбраната в секция документи:

https://www.mod.bg/bg/documents.html

На сайта на община Червен Бряг в секция обяви:

http://chervenbryag.bg

За справки:

GSM 0886851886,

във Военно Окръжие Плевен -Тел. 064822921


СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА - ВОЕННО ОКРЪЖИЕ - ПЛЕВЕН Община Червен Бряг и Община Кнежа
13.08.2020

 

 ВОЕННО ОКРЪЖИЕ - ПЛЕВЕН

Община Червен Бряг и Община Кнежа
 
СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА

   

Със заповед № ОХ-491 от 29.06.2020г. на министъра на отбраната на

Република България е разкрита процедура по обявяване на 65 /щейсет и пет/ войнишки длъжности за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища, в Националната гвардейска част – военно формирование 54 800- гр. София.

 

         Конкурса ще се проведе за времето от 23.09.2020г. до 24.09.2020г.

 

Срокът за подаване на документи е до 08.09.2020 г.

 

  Повече информация относно документите, условията и сроковете за кандидатстване може да получите в стая 703 на община Ч. Бряг (вторник и четвъртък) и в стая 112 на община Кнежа (понеделник, сряда, и петък).


Приложения


На сайта на Министерството на отбраната в секция документи:

https://www.mod.bg/bg/documents.html

На сайта на община Червен Бряг в секция обяви:

http://chervenbryag.bg

За справки:

GSM 0886851886,

във Военно Окръжие Плевен -Тел. 064822921


Покана за публично обсъждане на годишния от отчет за изпълнение на бюджета на Община Кнежа за 2019г.
06.08.2020

График за сметоизвозване за месец Август 2020г.
24.07.2020

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА - ВОЕННО ОКРЪЖИЕ - ПЛЕВЕН Община Червен Бряг и Община Кнежа
22.07.2020

 

 

 

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА

 

  

Със заповед № ОХ-411/01.06.2020г. на министъра на отбраната на Република България е разкрита процедура по обявяване на 190 (сто и деветдесет) войнишки длъжности за приемане на военна служба на лица, завършили граждански, средни или висши училища в страната и в чужбина, във военни формирования на Сухопътните войски, дислоцирани в гарнизоните:

София, Стара Загора, Хасково, Ямбол, Карлово, Казанлък, Сливен, Русе,

Плевен, Шумен, Пловдив и Горна Оряховица.


 

         Конкурса ще се проведе за времето от 16.11.2020г. до 30.11.2020г.

 

Срокът за подаване на документи е до 04.09.2020 г.

 
Приложения


  Повече информация относно документите, условията и сроковете за кандидатстване може да получите в стая 703 на община Ч. Бряг (вторник и четвъртък) и в стая 112 на община Кнежа (понеделник, сряда, и петък).

 

На сайта на Министерството на отбраната в секция документи:

https://www.mod.bg/bg/documents.html

На сайта на община Червен Бряг в секция обяви:

http://chervenbryag.bg

 

За справки:

GSM 0886851886,

във Военно Окръжие Плевен -Тел. 064822921


Портал за отворени данни на Република България
Единен портал за достъп до електронни административни услуги
 
 
Удостоверение
Европа за гражданите
Бихте ли плащали данъци и административни услуги през интернет?