Защита на лични данни

Виртуална Разходка

Новини и Актуална Информация


14.07.2022

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА

 

   

Със заповед №3РД-847/04.07.2022 г. на командира на Сухопътните войски са обявени 265 /двеста шестдесет и пет/ вакантни длъжности в Сухопътните войски – гарнизони София, Стара Загора, Ямбол, Хасково, Карлово, Плевен, Шумен, Мусачево, за приемане на военна служба на лица, завършили средни или висши училища в страната и чужбина.

Длъжностите ще се заемат след провеждане на конкурс. Кандидатите следва да не са по-възрастни от 40 години, а лицата, отговарящи на изискванията на чл. 141, ал. 6 от ЗОВСРБ, да не са по-възрастни от 41 години за упражнилите право на пенсия и от 44 години за неупражнилите право на пенсия.

Основната месечна заплата за войник е 1016 лв. към момента.

На военнослужещите се изплащат допълнителни възнаграждения.

Обява на Сухопътни Войски с приложения

Срокът за подаване на заявления във Военно окръжие Плевен е до 26.08.2022 г.


 

Повече информация относно документите, условията и сроковете за кандидатстване може да получите в стая 703 на община Ч. Бряг (вторник и четвъртък) и в стая 112 на община Кнежа (понеделник, сряда, и петък).

 

На сайта на Министерството на отбраната в секция документи:

https://www.mod.bg/bg/documents.html

На сайта на община Червен Бряг в секция обяви:

http://chervenbryag.bg

За справки:

GSM 0886851886,

във Военно Окръжие Плевен -Тел. 064822921