Защита на лични данни

Виртуална Разходка

Новини и Актуална Информация


05.04.2021

Със средства, осигурени от Фонд „Социална закрила“ е закупено и монтирано съвременно високотехнологично, екологично и енергоспестяващо оборудване и обзавеждане, което от своя страна ще доведе до пестене на електроенергия, средства и време за приготвяне на храна. Така, кухненския блок на Общинския социален комплекс вече е с 2 нови електрически пекарни на три нива, газов котлон с 4 горелки, конвектомат за готвене с пара, 2 броя електрически скари, колбесорезачка, професионална съдомиялна, хладилен шкаф, работни маси и кухненски мивки. В Общинския социален комплекс се приготвя храна за 300 потребители по проект за осигуряване на безплатен топъл обяд на нуждаещи се лица и за 213 абонати на Домашен социален патронаж. Общата стойност на проекта е 35 737 лв. От тях 32 163,30 лв. са осигурени от Фонд „Социална закрила“. Общинското съфинансиране е в размер на 3 573,70 лв. Постигната е основната цел на проекта, а именно осигуряване на по-добри условия на труд на работещите в кухнята и повишаване качеството на приготвената храна.


10.02.2021

Община Кнежа ще получи финансови средства по проект за модернизация на материалната база на Общинския социален комплекс /майка кухня/.

 

Общата стойност на проекта е 35 737 лв. От тях 32 163,30 лв. са осигурени от Фонд „Социална закрила“ по Целева програма „Подобряване на материалната база на Домашен социален патронаж и/или Обществена трапезария“. Общинското съфинансиране е в размер на 3 573,70 лв. Със средствата е предвидено закупуване и монтиране на съвременно високотехнологично, екологично и енергоспестяващо оборудване и обзавеждане, с цел осигуряване на по-добри условия на труд на работещите в кухнята и повишаване качеството на приготвената храна. Ще се достави нова електрическа пекарна на три нива, газов котлон с 4 горелки, конвектомат за готвене с пара, 2 броя електрически скари, професионална съдомиялна, както и обзавеждане на кухненския блок с хладилен шкаф, работни маси и кухненски мивки. Финансирането идва точно навреме, в момент, когато в Общинския социален комплекс се приготвя храна за 300 потребители по проект за осигуряване на безплатен топъл обяд на нуждаещи се лица и за 213 абонати на Домашен социален патронаж. Кухнята приготвя и храна за обяд на 67 ученици. С доставката на новото кухненско оборудване и обзавеждане ще се модернизира материалната база, което от своя страна ще доведе до пестене на електроенергия, средства и време за приготвяне на храна.

Модернизацията на кухнята в Общинския социален комплекс е стъпка напред в стремежа на Община Кнежа към подобряване качеството на социалните услуги и разширяване на обхвата им.


 
 

Бихте ли плащали данъци и административни услуги през интернет?

Вие вече сте дали своя глас по този въпрос в анкетата!
Резултати :
Да :
80 % Complete (success)
По-скоро да :
4 % Complete (success)
По-скоро не :
3 % Complete (success)
Не :
13 % Complete (success)