Защита на лични данни
Виртуална Разходка
Мобилно приложение на Община Кнежа
Държавна Агенция "Безопастност на движението по пътищата"
Бюджети училища и детски градини - 2015/2016г.
2016
 
 
Бюджетни планове -2016г.
 
 
 

Отчети за първо тримесечие 2016г.
 
Отчет за първо тримесечие на 2016г. на ОДЗ "Йордан Каменополски" с. Бреница тук!
Отчети за второ тримесечие 2016г.

Отчет за второ тримесечие 2016г на НУ "Кнежица"тук!

Отчет за първо шестмесечие 2016г. на ОДЗ "Йордан Каменополски" с. Бреница тук!

Отчет за първо шестмесечие 2016г. на ОУ "Васил Левски" тук!

Отчет за първо шестмесечие 2016г. на ДГ "Звездица"

Отчети за трето тримесечие 2016г.

Отчет за деветмесечие 2016г. на ДГ "Детска Планета" с. Бреница тук!

Отчет за деветмесечие 2016г. на ДГ "Звездица" гр. Кнежа

Отчети за четвърто тримесичие/ Годишни отчети 2016г.

Детска ясла №1


ДГ "Детска планета"

ДГ "О. Михайлов"

ДГ "Л. Димитрова" с. Еница

ДГ "Звездица"


2015

Заповед №103/26.02.2015г. - формули за разпределение на средствата ....тук

Бюджетни планове -2015г.


Бюджет на  НУ "Кнежица" с филиал Кнежа за 2015г. тук!

Годишен план за бюджет на ЦДГ "Г. Боевски" за 2015г. тук!


Отчети за първо тримесечие 2015г.

Отчет за първо тримесечие на 2015г. на НУ "Кнежица" тук!

Отчет за първо тримесечие на 2015г. на ЦДГ "Г. Боевски" тук!

Отчет за първо тримесечие на 2015г. на ОДЗ №1 "Огнян Михайлов" гр. Кнежа тук!

Отчет за първо тримесечие на 2015г. на ОДЗ №2 "Д. Чергарска" гр. Кнежа тук!

Отчет за първо тримесечие на 2015г. на ОУ "В. Левски" гр. Кнежа тук!

Отчет за първо тримесечие на 2015г. на ОДЗ "Йордан Каменополски" с. Бреница тук!


Отчети за второ тримесечие 2015г.

Отчет за второ тримесечие 2015г на НУ "Кнежица"тук!

Отчет за второ тримесечие 2015г на ОДЗ №1 "Огнян Михайлов" гр. Кнежа тук!

Отчет за първо шестмесечие 2015г. на ОДЗ "Йордан Каменополски" с. Бреница тук!

Отчет за първо шестмесечие 2015 на ОДЗ №2 "Д. Чергарска" гр. Кнежа тук!Отчети за трето тримесечие 2015г.

Отчет за трето тримесечие 2015г на НУ "Кнежица"тук!

Отчет за трето тримесечие 2015г на ОДЗ №1 "Огнян Михайлов" гр. Кнежа тук!

Отчет за деветмесечие на 2015г. на ОУ "В. Левски" гр. Кнежа тук!


Отчет за деветмесечие на 2015 на ОДЗ №2 "Д. Чергарска" гр. Кнежа тук!


Годишни отчети 2015г.

НУ "Кнежица" тук!

ОДЗ №2 "Д. Чергарска" гр. Кнежа тук!

ОУ "В. Левски" гр. Кнежа тук!

ОДЗ №1 "Огнян Михайлов" гр. Кнежа тук!

ОДЗ "Йордан Каменополски" с. Бреница тук!

Народно читалище "Борба" гр. Кнежа тук!

Народно читалище "Народно съзнание 1897" с. Бреница тук!

Народно читалище "Димитър Цонов 1903" с. Лазарово тук!
Портал за отворени данни на Република България
Единен портал за достъп до електронни административни услуги
 
 
Удостоверение
Европа за гражданите
Бихте ли плащали данъци и административни услуги през интернет?