Защита на лични данни

Виртуална Разходка

Програма за работата на Общински съвет - Кнежа


Наименование Брой тегления
Решение №445 от 22.12.2021 г. за приемане програма на ОбС-Кнежа.pdf 0 Изтегли документ с име "Решение №445 от 22.12.2021 г. за приемане програма на ОбС-Кнежа.pdf"
Програма за работата на ОбС-Кнежа за периода януари-юни 2022 г..pdf 1 Изтегли документ с име "Програма за работата на ОбС-Кнежа за периода януари-юни 2022 г..pdf"
Решение №340 по Протокол №34 от 30.06.2021 г..pdf 37 Изтегли документ с име "Решение №340 по Протокол №34 от 30.06.2021 г..pdf"
Програма за работата на ОбС-Кнежа __а периода ю__и - декември 2021 г..pdf 32 Изтегли документ с име "Програма за работата на ОбС-Кнежа __а периода ю__и - декември 2021 г..pdf"