Защита на лични данни

Виртуална Разходка

Програма за работата на Общински съвет - Кнежа


Наименование Брой тегления
ПРОГРАМА ОбС 07-12.2022.pdf 6 Изтегли документ с име "ПРОГРАМА ОбС 07-12.2022.pdf"
Решение №562 от 30.06.2022 г. за приема програма за работата на ОбС-Кнежа.pdf 6 Изтегли документ с име "Решение №562 от 30.06.2022 г. за приема програма за работата на ОбС-Кнежа.pdf"
Решение №445 от 22.12.2021 г. за приемане програма на ОбС-Кнежа.pdf 78 Изтегли документ с име "Решение №445 от 22.12.2021 г. за приемане програма на ОбС-Кнежа.pdf"
Програма за работата на ОбС-Кнежа за периода януари-юни 2022 г..pdf 116 Изтегли документ с име "Програма за работата на ОбС-Кнежа за периода януари-юни 2022 г..pdf"
Решение №340 по Протокол №34 от 30.06.2021 г..pdf 155 Изтегли документ с име "Решение №340 по Протокол №34 от 30.06.2021 г..pdf"
Програма за работата на ОбС-Кнежа __а периода ю__и - декември 2021 г..pdf 146 Изтегли документ с име "Програма за работата на ОбС-Кнежа __а периода ю__и - декември 2021 г..pdf"