Защита на лични данни
Виртуална Разходка
Мобилно приложение на Община Кнежа
Държавна Агенция "Безопастност на движението по пътищата"
Достъп до обществена информация

Отчет на постъпилите и обработени заявления за достъп до обществена информация /дои/ в Община Кнежа за 2017 г.

             Отчет на постъпилите и обработени заявления за достъп до обществена информация /дои/ в Община Кнежа за 2018 г.


Връзки към порталите по проект " По-добро обслужване чрез електронно управление в Северозападен, Северен Централен и Североизточен район за планиране."
eimoti.egov.bg
eopleven.egov.bg
eodobrich.egov.bg
eogabrovo.egov.bg
eovidin.egov.bg
eolovech.egov.bg
eoruse.egov.bg

Заявленията за достъп до обществена информация се приемат в Общинския център за услуги и информация на гражданите,  на първия етаж в сградата на общинска администрация Кнежа – ул. „Марин Боев“ 69, всеки работен ден от 8,30 до 17,00 часа.

Тел. 09132 74-25
                               Списък на категориите информация, подлежаща на публикуване в интернет страницата на Община Кнежа за сферата на дейност на Община Кнежа

                               Списък на категориите информация, подлежаща на публикуване в интернет страницата на Община Кнежа за сферата на дейност на Община Кнежа за 2019 г.             20.05.2015г. Съобщение за провеждане на консултации с обществеността и дреги заинтересовани лица по чл.19 и 19а от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми. тук!


             20.05.2015г. Задание за обхват и съдържание на доклад за екологична оценка на Общ Устройствен План на Община Кнежа тук!

 20.05.2015г. Общ Устройствен План на Община Кнежа тук!

 

Правила за достъп до обществена информация

         Заповед №169 - Вътрешни правила за достъп до обществена информация

Заявление за достъп до обществена информация

         Заявление за  достъп до обществена информация за повторно ползване

Заповед № ЗМФ-1472 - Нормативи за разходи при предоставяне на обществена информация

Отчет за 2013г.

Отчет за 2014г.

Портал за отворени данни на Република България
Единен портал за достъп до електронни административни услуги
 
 
Удостоверение
Европа за гражданите
Бихте ли плащали данъци и административни услуги през интернет?