Защита на лични данни
Виртуална Разходка
Мобилно приложение на Община Кнежа
Държавна Агенция "Безопастност на движението по пътищата"
Нормативни документи на Общински съвет Кнежа

Мандат 2019-2023г.

Правилник за организацията и дейността на Общинския съвет - Кнежа, неговите комисии и взаимодействието му с Общинската Администрация 2019-2023г. в сила от 20.11.2020г

Правилник за организацията и дейността на Общинския съвет - Кнежа, неговите комисии и взаимодействието му с Общинската Администрация 2019-2023г. в сила от 31.01.2020г. /отменен/

Правилник за организацията и дейността на Общинския съвет - Кнежа, неговите комисии и взаимодействието му с Общинската Администрация 2019-2023г. в сила от 29.11.2019г. /отменен/

Етичен кодекс на общинския съветник


Вътрешни правила за организацията и реда за проверка на декларации и за установяване на конфликт на интереси в Общински съвет - Кнежа в сила от 29.11.2019г.

Протокол №2 за приемане на образци за деклрации по чл.35 ал.1 т.1 от ЗПКОНПИ и чл.35 ал.1 т.3 от ЗПКОНПИ



Мандат 2015-2019г.

Етичен кодекс на Общинския съветник /отменен/

Правилник за организацията и дейността на Общинския съвет - Кнежа, неговите комисии и взаимодействието му с Общинската Администрация 2015-2019г. в сила от 30.03.2018г. /отменен/


Портал за отворени данни на Република България
Единен портал за достъп до електронни административни услуги
 
 
Удостоверение
Европа за гражданите
Бихте ли плащали данъци и административни услуги през интернет?