Защита на лични данни

Виртуална Разходка

Започва прием на заявления на кандидати за Лични асистенти

Община Кнежа съобщава, че започва прием на заявления на кандидати за лични асистенти по реда на Закона за личната помощ за включване в Механизма „Лична помощ“.
Кандидат за личен асистент може да бъде всеки, който не е поставен под запрещение и не е осъждан. Няма доходен критерии за назначаване на личен асистент. Образец на заявление-декларация за кандидатстване за асистент по реда на Закона за личната помощ може да бъде предоставено в стая № 110 на първия етаж в сградата на общинска администрация-Кнежа, в деловодството на общината, в съответните кметства Бреница, Еница и Лазарово или изтеглено от сайта на Община Кнежа. Заявленията се подават лично или чрез упълномощено лице всеки работен ден от 08:30 до 17:00 часа в сградата на община Кнежа, първи етаж, стая № 110 или в деловодството на общината. Заедно със Заявлението, кандидатът за личен асистент прилага и посочените в него документи:
  • документ за самоличност (за справка);
  • автобиография;
  • други документи по преценка на кандидата – копие от документ, удостоверяващ успешно преминат курс или обучение по операция „Алтернативи“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2007-2013 г., и/или Проект „Нови възможности за грижа“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г., и/или други програми и проекти.
Първите асистенти ще бъдат назначени от 1 септември 2019 г.

Заявление декларация за кандидатсване тук

За повече информация: тел. 09132 7683 – Петя Благьова-Координатор

                                    тел. 09132 7198 – Галя Шугльова – Главен експерт ПЕФМС


 
 

Бихте ли плащали данъци и административни услуги през интернет?

Вие вече сте дали своя глас по този въпрос в анкетата!
Резултати :
Да :
80 % Complete (success)
По-скоро да :
4 % Complete (success)
По-скоро не :
3 % Complete (success)
Не :
13 % Complete (success)