Защита на лични данни

Виртуална Разходка

ИЗБОРИ ЗА НАРОДНО СЪБРАНИЕ 04.04.2021

Дата на публикуване: 26.01.2021 23:20
26.01.2021г.

Указ на президента
*
Хронограма
*
Гласуване извън страната


03.02.2021г.
Приложение № 12-НС - Заявление за вписване в избирателния списък по настоящ адрес (по чл. 36, ал. 1 ИК)
*
Приложение № 14-НС - Заявление за гласуване с подвижна избирателна кутия (по чл. 37, ал. 1 и 2 ИК)
*
Списък на изборните книжа за произвеждане на изборите за народни представители за Народно събрание на 4 април 2021 г., приети с Решение № 1954-НС от 26 януари 2021 г. на ЦИК


09.02.2021г.
Заповед №46 от 09.02.2021г. за образуване на избирателни секции на територията на Община Кнежа


15.02.2021г.
Заповед №55 от 15.02.2021г. - места за обявяване на избирателни списъци на територията на Община Кнежа


17.02.2021г.
Покана за провеждане на консултации за съставите на Секционните избирателни комисии
Методически указания за определяне съставите на СИК на територията на общината и разпределение на местата в ръководствата на СИК
Таблица №1 - разпределение на членовете на СИК за Община Кнежа


18.02.2021г.
Заповед №61 - места за разлепване на агитационни материали19.02.2021г.

Указания за провеждане на изборите за народни представители в страната на 4 Април 2021г. в условията на обявена извънредна епидемична обстановка във връзка с COVID-19

Избирателен списък за провеждане на изборите за народни представители в страната на 4 Април 2021г. (по чл.42, ал.1 от Изборния кодекс)


25.02.2021г.

Важна инфромация за избирателите


Справка за избирателната секция и мястото за гласуване чрез сайта на Главна дирекция ГРАО: https://www.grao.bg/elections/#query


РАЗЯСНИТЕЛНА КАМПАНИЯ

Видеоклипове с цел разясняване правата и задълженията на гражданите в  изборите за народни представители на 04 април 2021 г., разработени от Централна избирателна комисия:

Активно избирателно право

Гласуване на избиратели с увреждания

Машинно гласуване

Гласуване с бюлетина и отбелязване на преференция04.03.2021г.

Съобщение за Гласуване на избиратели поставени под задължителна карантина или изолация съгласно Закона за здравето.

Заявление за гласуване с подвижна избирателна кутия в изборите за народни представители на 4 април 2021 г. в секция за гласуване на избиратели, поставени под задължителна карантина или изолация, съгласно Закона за здравето

Заповед №85

12.03.2021г.

Покана за провеждане на консултации за съставите на Подвижните секционни избирателни комисии (ПСИК) за гласуване на избиратели с трайни увреждания и за състава на секция за гласуване на избиратели, поставени под задължителна карантина или задължителна изолация съгласно Закона за здравето, във връзка с произвеждане на изборите за народни представители на 4 април 2021 година в Община Кнежа


16.03.2021г.

Заповед №97 от 16.03.2021г. - Образувани подвижни секционни избирателни комисии.


17.03.2021г.

Заповед №110 от 17.03.2021г. - Избирателни секции за гласуване на избиратели с увредено зрение или със затруднения в придвижването.

23.03.2021г.

Списък на заличените лица от избирателните списъци за провеждане на изборите за народни представители в страната на 4 Април 2021г. (по чл.39, ал.1 от Изборния кодекс)


25.03.2021г.

График за получаване на изборните книжа и материали в предизборния ден от СИК/ПСИК на територията на Община Кнежа


26.03.2021г.

Заповед №126 от 26.03.2021г. - Образуване на избирателни секции в МБАЛ-Кнежа.

Съобщение: На 01.04.2021г. РИК Плевен ще проведе обучение на определените председатели и секретари на СИК/ПСИК на територията на Община Кнежа.

28.03.2021г.

Покана за провеждане на консултации за СИК в лечебно заведение и КОВИД отделение в лечебно заведение в МБАЛ-Кнежа


29.03.2021г.

Съобщение от пресцентъра на МВР и образци на удостоверения за упражняване правото на глас в изборния ден.


02.04.2021г.

Заповед №140 от 02.04.2021г. - Забраняваща на територията на Община Кнежа, продажбата, сервирането и употребата на алкохол на обществени места от 22:00 на 03.04.2021г. до 20:00 на 04.04.2021г. и провеждането на масови мероприятия в изборния ден.04.04.2021г.

На вниманието на председателите на Секционните избирателни комисии Кнежа


  1. ИЗБОРИ ЗА НАРОДНО СЪБРАНИЕ 04.04.2021 - Текуща страница