Защита на лични данни
Виртуална Разходка
Мобилно приложение на Община Кнежа
Държавна Агенция "Безопастност на движението по пътищата"
Общински Съветници
  Катя Герговска
Председател на общински съвет Кнежа
тел: 0888277840
Росен Пещенски
Зам.-председател на Общински съвет-Кнежа
тел:0889198098
Добромир Грамов
Общински съветник - Председател на Постоянната комисия по бюджет, финанси, данъчна политика и общинска собственост
тел:
Иван Шарабански
Общински съветник- Председател на Постоянната комисия по устройството на територията на общината, инфраструктура и обществен ред
тел:0886395704
Тодор Патлиджански
Общински съветник - Председател на Постоянната комисия по земеделие, природни ресурси и екология
тел:0887506755
Николай Бачийски
Общински съветник - Председател на Постоянната комисия по образование, култура, младежта и спорта, социална, здравна и демографска политика
тел: 0885879575
Андрей Беленски
Общински съветник
тел:0896735650
  Дилян Беновски
Общински съветник
тел:0888611498
  Иван Дановски
Общински съветник
тел:0885938889
  Юли Горнишки
Общински съветник
тел:0894762670


Величко Андреев
Общински съветник - Председател на Постоянната комисия по  етика, конфликт на интереси, нормативна уредба и жалби

тел: 0896866904

Славей Тоширов
Общински съветник
тел:0890442159
Борислав Цанковски
Общински съветник
тел:0890520779
Димчо Ангелов
Общински съветник
тел:0886323752
  Ренета Караджова
Общински съветник
тел:0878769097
Асен Севов
Общински съветник
тел:0896133071

 

Малина Цолова
Общински съветник
тел: 0885299007

Портал за отворени данни на Република България
Единен портал за достъп до електронни административни услуги
 
 
Удостоверение
Европа за гражданите
Бихте ли плащали данъци и административни услуги през интернет?