Защита на лични данни
Виртуална Разходка
Мобилно приложение на Община Кнежа
Общински Съветници
  Катя Недкова Герговска
Председател на общински съвет Кнежа
тел: 0888277840
 

Бисерка Маринова Младжова

Общински съветник - Председател на комисията по икономическо развитие, бюджет, финанси данъчна политика, общинска собственост и здравна политика;

Преседател на комисията по етика, конфликт на интереси, обществен ред, нормативна уредба и жалби
тел: 0885707714

  Дилян Сашов Беновски
Общински съветник
тел:0888611498
  Николай Александров Бачийски
Общински съветник - Председател на комисията по образование, култура, спорт, младежки дейности, социална политика и етнически и демографски въпроси
тел: 0885879575
  Иван Цоков Дановски
Общински съветник
тел:
  Тодор Стефанов Патлиджански
Общински съветник
тел:0887506755
   Добромир Грамов -
Председател на комисия по устройството и развитието на територията на общината
тел:
  Симеон Тодоров Шарабански
Общински съветник - Председател на комисията по земеделие, природни ресурси и екология
тел:0887285392
  Методи Любенов Петров
Общински съветник
тел: 0884700045
Иван Стефанов Шарабански
Общински съветник
тел:0886395704

Мариета Андреева Асенова

Общински съветник
тел: 0884640319

 

Малина Янкова Цолова
Общински съветник
тел: 0885299007
Росен Емилов Пещенски
Общински съветник
тел:0889198098

Замфир Демиров Демиров
Общински съветник
тел:0893268189

Ивайло Пешов Дочовски
Общински съветник
тел:0889267138

Борислав Николаев Цанковски
Общински съветник -
   Къдрин Караджов
Общински съветник

 
Портал за отворени данни на Република България
Единен портал за достъп до електронни административни услуги
 
 
Удостоверение
Европа за гражданите
Бихте ли плащали данъци и административни услуги през интернет?