Защита на лични данни

Виртуална Разходка

Местни избори 2015г.

Дата на публикуване:
Избори за общински съветници и кметове октомври 2015г. - презентация-разяснение тук!


РЕШЕНИЕ № 1512-МИ София, 04.08.2015
ОТНОСНО: утвърждаване образци на изборните книжа за произвеждане на избори за общински съветници и кметове


Протокол от извършена проверка за спазване на изискванията на чл.92 или чл.99а от ЗГР за извършените адресни регистрации или за промяна на адрес в периода 01.07.2014г. - 30.04.2015г. в Община Кнежа. тук!

Заповед №452/12.08.2015г. за заличаване на адресни регистрации в с. Еница направени в нарушение на чл.92 от ЗГР тук!

Информация за избиратели по кметства към 11.08.2015г. тук!


Консултации за определяне на състава на общинската избирателна комисия за община Кнежа тук!


Заявление за отстраняване на неясноти и грешки в избирателния списък за провеждане на местните избори тук!

Заявление за гласуване с подвижна избирателна кутия на местните избори тук!

Заявление за изключване от списъка на заличените лица в изборния ден тук!

Заявление за вписване в избирателният списък по настоящ адрес тук!

Декларация от избиратели, вписвани в допълнителната страница на избирателния списък в изборния ден тук!

Декларация за вписване в избирателния списък - част II тук!Заявление за отстраняване на непълноти и грешки в избирателния списък за произвеждане на национален референдум тук!

Заявление за вписване на гласоподавател в избирателния списък за произвеждане на национален референдум тук!

Заявление за гласуване с подвижна избирателна кутия при произвеждане на национален референдум тук!

Заявление за вписване в избирателния списък по настоящ адрес при произвеждане на национален референдум  тук!

31.08.2015г. Заповед №472/31.08.2015г. - за образуване на избирателните секции на територията на община Кнежа за провеждането на изборите за кметове и общински съветници и за националният референдум на 25.10.2015г.  тук!  - отменена


Заповед №473/31.08.2015г. - за определяне на местата за обявяване на избирателните списъци на територията на община Кнежа за провеждането на изборите за кметове и общински съветници и за националният референдум на 25.10.2015г. тук!  - отменена


Избирателен списък за гласуване в изборите за общински съветници и кметове на 25 октомври 2015 г. тук!

Избирателен списък за произвеждане на национален референдум на 25 октомври 2015 г. тук!

11.09.2015г.
Заповед №495/11.09.2015г. - за определяне на местата за обявяване на избирателните списъци на територията на община Кнежа за провеждането на изборите за кметове и общински съветници и за националният референдум на 25.10.2015г.  тук!

Заповед №496/11.09.2015г. - за образуване на избирателните секции на територията на община Кнежа за провеждането на изборите за кметове и общински съветници и за националният референдум на 25.10.2015г. тук!


12.09.2015г.

Заповед №497/12.09.2015г. - изменяща заповед №495/11.09.2015г. за определяне на местата за обявяване на избирателните списъци на територията на община Кнежа за провеждането на изборите за кметове и общински съветници и за националният референдум на 25.10.2015г.  тук!

14.09.2015г.

Покана за провеждане на консултации

15.09.2015г.

Заповед №502/15.09.2015г. определяща помещение за работа на ОИК и изчислителен център за обработка на изборните резултати тук!

18.09.2015г.

Заповед №516/18.09.2015г. - относно използването на агитационни материали във връзка с провеждането на местни избори за кметове и общински съветници и национален референдум на 25.10.2015г. тук!

02.10.2015г.
Покана за провеждане на консултации за определяне състава на ПСИК за Община Кнежа за провеждането на изборите за общински съветници и за кметове както и за провеждането на национален референдум на 25.10.2015г. тук!

05.10.2015г. Заповед №540/05.10.2015г. - относно формиране на подвижни избирателни секции във връзка с провеждането на местни избори за кметове и общински съветници и национален референдум на 25.10.2015г. тук!

09.10.2015г. Информационно-разяснителна кампания на Централна избирателна комисия.


Списък на заличените лица от избирателните списъци в изборите за общински съветници и кметове на 25 октомври 2015 г. тук!


Списък на заличените лица  от избирателните списъци за произвеждане на национален референдум на 25 октомври 2015 г. тук!20.10.2015г. Заповед №580/20.10.2015г. във връзка с провеждането на местни избори за общински съветници и кметове и на национален референдум на 25.10.2015г. тук!21.10.2015г. Съобщение на пресцентъра на МВР във връзка с предстоящите избори за общински съветници и кметове, и национален референдум тук!


30.10.2015г.

Заповед №603 от 30.10.2015г. забраняваща продажбата на спиртни напитки и организирането и провеждането на масови мероприятия на територията на община Кнежа 00.00ч. на 31.10.2015г. до 20.00 на 01.11.2015г. тук!


Заповед №606 от 30.10.2015г. определяща комисия за приемане/предаване на изборни книжа в предизборния ден тук!

Заповед №607 от 30.10.2015г. определяща комисия за приемане на изборни книжа след провеждането на Втори тур на местните избори на 01.11.2015г. тук!

Решения на Общинска избирателна комисия - КнежаВъв връзка с предстоящите избори 2015г., ОИК-Кнежа регистрира следния e-mail : oik_kneja_2015@abv.bg и телефон за контакт: 0885997399

Решения на ОИК Кнежа

Протоколи от заседанията на ОИК Кнежа