Защита на лични данни

Виртуална Разходка

Проектонаредби29.07.2021
Предложение за изменение на Наредба 1 за поддържане и опазване на обществения ред, чистотата и общинското имущество в Община Кнежа.Оценка за въздействие