Защита на лични данни

Виртуална Разходка

Проектонаредби


29.07.2021
Предложение за изменение на Наредба 1 за поддържане и опазване на обществения ред, чистотата и общинското имущество в Община Кнежа.Оценка за въздействие

17.06.2021
Предложение и мотиви за отмяна на Наредба за гробищните паркове и приеманен на нова Наредба за гробищните парковеОценка на въздействие на Наредба за гробищните паркове.