Защита на лични данни
Виртуална Разходка
Мобилно приложение на Община Кнежа
Държавна Агенция "Безопастност на движението по пътищата"
Общинска Администрация

Ръководство 

 

Кмет
Илийчо Лачовски
e-mail: obstina_kneja@abv.bg
тел:7136, стая:

Правомощия и задължения на кмета на Община Кнежа

 

 


Заместник-кмет
Цветомир Миловски
e-mail: obstina_kneja@abv.bg
тел: 7688, стая: 306
 
 
 

Заместник-кмет
Капка Митева
e-mail: obstina_kneja@abv.bg
тел: 6781, стая: 208
 

Главен архитект
Андрей Кучев
e-mail: obstina_kneja@abv.bg
тел: 09109 3564, стая: 301

Секретар на Община Кнежа
Светлана Хинкина
e-mail: obstina_kneja@abv.bg
тел: 7036, стая: 201Главен вътрешен одитор
Петя Писъшка
e-mail: obstina_kneja@abv.bg
тел: 7997, стая: 209

Стажант-одитор
Цветелина Карлукова
e-mail: obstina_kneja@abv.bg
тел: 7997, стая: 209

Портал за отворени данни на Република България
Единен портал за достъп до електронни административни услуги
 
 
Удостоверение
Европа за гражданите
Бихте ли плащали данъци и административни услуги през интернет?