Защита на лични данни
Виртуална Разходка
Мобилно приложение на Община Кнежа
Държавна Агенция "Безопастност на движението по пътищата"
Общинска Администрация

Ръководство 

 

Кмет
Илийчо Лачовски
e-mail: obstina_kneja@abv.bg
тел:7136, стая:

Правомощия и задължения на кмета на Община Кнежа

 

 


Заместник-кмет
Цветомир Миловски
e-mail: obstina_kneja@abv.bg
тел: 7688, стая: 306
Правомощия и задължения на заместник-кмета на Община Кнежа
 
 
 
Заместник-кмет
Капка Митева
 

Главен архитект
Андрей Кучев
e-mail: obstina_kneja@abv.bg
тел: 09109 3564, стая: 301
Правомощия и задължения на главния архитект на Община Кнежа

Секретар на Община Кнежа
Светлана Хинкина
e-mail: obstina_kneja@abv.bg
тел: 7036, стая: 201
Правомощия и задължения на секретаря на Община КнежаГлавен вътрешен одитор
Петя Писъшка
e-mail: obstina_kneja@abv.bg
тел: 7997, стая: 209
Правомощия и задължения на звено вътрешен одит на Община Кнежа

Стажант-одитор
Цветелина Карлукова
e-mail: obstina_kneja@abv.bg
тел: 7997, стая: 209
Правомощия и задължения на звено вътрешен одит на Община Кнежа

Портал за отворени данни на Република България
Единен портал за достъп до електронни административни услуги
 
 
Удостоверение
Европа за гражданите
Бихте ли плащали данъци и административни услуги през интернет?