Защита на лични данни
Виртуална Разходка
Мобилно приложение на Община Кнежа
Трудова заетост и Безработица

Информационен бюлетин - трудова заетост и безработица за месец Август 2019г.
17.09.2019

Списък на обявените Свободни работни места към 02.09.2019г.
03.09.2019

Информационен бюлетин - трудова заетост и безработица за месец Юли 2019г.
16.08.2019

Списък на обявените Свободни работни места към 06.08.2019г.
06.08.2019

Информационен бюлетин - трудова заетост и безработица за месец Юни 2019г.
26.07.2019

Информационен бюлетин - трудова заетост и безработица за месец Май 2019г.
24.06.2019

Портал за отворени данни на Република България
Единен портал за достъп до електронни административни услуги
 
 
Удостоверение
Европа за гражданите
Бихте ли плащали данъци и административни услуги през интернет?