Защита на лични данни

Виртуална Разходка

График заседания ОбС

26.08.2022
Дневен ред за редовно заседание на ОбС-Кнежа на 31.08.2022 г.; График за заседанията на ПК за м. Август 2022 г.