Защита на лични данни

Виртуална Разходка

Осигуряване на топъл обяд

Дата на публикуване: 16.12.2020 11:52

На 25-ти май 2015 год. стартира проект „Осигуряване на топъл обяд в община Кнежа” по Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане от Фонда за европейско подпомагане на най – нуждаещите се лица в България. Община Кнежа има подписан договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с Агенция за социално подпомагане по процедура за предоставяне на БФП 2014BG05FMOP001-03.01 „Осигуряване на топъл обяд”. Общо 120 лица от общината ще получават топъл обяд в рамките на всеки работен ден до 30 септември 2015 год. от Общински социален комплекс, селата или до посочен в заявлението – декларация адрес.

Операция „Осигуряване на топъл обяд” има за цел да допълни, надгради и разшири обхвата на действащата национална програма за подпомагане на обществените трапезарии, без да ги дублира. Операцията дава възможност на трапезарията да надгради дейността си и да функционира целогодишно, в периода, в който не е осигурено национално финансиране. Общата цел на оперативната програма е свързана с намаляване на броя на живеещите в бедност лица, чрез подпомагането им с храни, с оглед преодоляване на основно материално лишение. Очаква се, на национално ниво, операцията да обхване най-малко 5 000 лица и да отговори по най-адекватен начин и ефективен начин на различните потребности на най-нуждаещите се лица.