Защита на лични данни

Виртуална Разходка

Споразумение за финансиране на проект „Целево подпомагане с топъл обяд в община Кнежа“

Дата на публикуване: 16.12.2020 12:58

          На 16 април 2020 г. община Кнежа сключи Споразумение за финансиране на проект „Целево подпомагане с топъл обяд в община Кнежа“, със средства от националния бюджет на Република България, чрез Агенция за социално подпомагане по Целева програма „Топъл обяд у дома в условията на извънредна ситуация – 2020 г.“. Програмата допълва националните мерки за овладяване на извънредната ситуация в страната и осигурява подкрепа на уязвими граждани, които поради бедност и продължителна социална изолация, в условията на обявената извънредна ситуация, произтичаща от необходимостта от ограничаване на разпространението на COVID-19 са в затруднение да осигурят сами прехраната си. Благодарение на програмата от 01 май 2020 г. до 19 юни 2020 г. включително ще се осигури топъл обяд на общо 170 човека от всички населени места в общината, които са лица с ниски доходи, под линията на бедност определена за страната, уязвими лица, в т.ч. и възрастни над 65 години, без доходи или с ниски доходи, които живеят сами и нямат близки, които да се грижат за тях и в условията на извънредното положение, обявено за страната не са в състояние да си осигурят прехраната, както и лица, които поради възрастта си, поради трайни увреждания или в резултат от заболяване не могат да се самообслужват и не могат да осигурят сами или с помощта на близките си своите ежедневни потребности от храна. Лицата попадащи в целевите групи ще получават в домовете си в продължение на 33 работни дни топла храна за обяд включваща супа, основно ястие, хляб и десерт.

         С реализирането на Целевата програма ще осигурим подкрепа на най-уязвимите групи от населението на община Кнежа и ще съумеем да овладеем извънредната ситуация на територията на общината.