Защита на лични данни

Виртуална Разходка

Детски кът в Община Кнежа

Дата на публикуване: 20.07.2021 14:27
                                                                         
СТАРТИРА ПРОЕКТ ЗА ДЕТСКИ КЪТ В ОБЩИНА КНЕЖА
 

 

            На 01.07.2021 г. стартира изпълнението на проект „Детски кът в Община Кнежа“, финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Стойността на проекта е в размер на 80 920,00 лв. Проектът цели създаване на детски кът за деца до 12 годишна възраст на родители, работещи в структурата на Община Кнежа - общинска администрация и местните дейности към нея. Създаването на детски кът ще даде възможности за по-доброто съвместяване на професионалния с личния живот на работниците и служителите на Община Кнежа с деца до 12 г., осигурявайки място за предоставяне на почасови грижи за техните деца, когато по различни причина те не посещават детска ясла/детска градина или училище/занималня. Детският кът ще се обособи в неизползвано помещение в сградата на Детска градина "Мечо Пух“, като е предвидено извършване на текущ ремонт на помещението и намиращият се в непосредствена близост до помещението санитарен възел, както и доставка на оборудване и обзавеждане, материали и консумативи за работата на детския кът.  След изпълнение на ремонтните работи и обзавеждането на помещението, ще се извърши подбор на безработни лица, регистрирани в ДБТ, които ще бъдат назначени за полагане на почасови грижи за деца. В случай, че избраните лица не притежават образователна степен или професионална квалификация в сферата на образованието, социалните услуги за деца, здравеопазване или не са преминали обучение за полагане на грижи за деца, избраните безработни лица ще преминат обучение за придобиване на умения за полагане на грижи за деца.

 

 

 

Галя Шугльова

Гл.експерт ПЕФМС

Ръководител на проекта
 1. Детски кът в Община Кнежа - Текуща страница
 2. Фонд \"Социална закрила\"
 3. Лесни градове 2.0 – Европейски достъпни устойчиви млади градове II
 4. Проект „Укрепване на общинския капацитет в областта на социалните услуги в Община Кнежа”
 5. Проект: Грижа в дома в Община Кнежа
 6. Проект: „Подобряване на енергийната ефективност на територията на община Кнежа чрез обновяване на системата за улично осветление в град Кнежа“.
 7. Топъл Обяд 2021-2027г.
 8. Проект: \"Образователна интеграция на деца и ученици от етническите малцинства в Община Кнежа\"
 9. Улично осветление
 10. Обновен градски площад и нов фонтан красят центъра на град Кнежа
 11. Напредък по изпълнението на проект по схема „Независим живот“
 12. Напредък по изпълнението на проект по схема „Независим живот“
 13. Процедури за подбор
 14. ФОНДЪТ ЗА МАЛКИ ГРАНТОВЕ НА ПРОГРАМА РОМАКТ ПОДПОМОГНА РОМСКАТА ОБЩНОСТ В ОБЩИНА КНЕЖА В УСЛОВИЯТА НА COVID-19
 15. Информация за дарение
 16. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОЕКТ - 26.04.2018г.
 17. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОЕКТ - 02.07.2018г.
 18. Стартира прием на заявления за здравен консултант
 19. Документи за кандидатстване
 20. Програма РОМАКТ
 21. Списък на одобрените кандитати
 22. Допълнителна педагогическа подготовка за повишаване на училищната готовност на децата за равен старт в училище
 23. Покана за изразяване на интерес.
 24. Край на ремонтните дейности
 25. Първа копка
 26. Първа копка
 27. Стартира прием на заявления за лични и социални асистенти
 28. COVID-19-Дарение
 29. Ремонт на ПГЗ \\"Стефан Цанов"
 30. Осигуряване на топъл обяд
 31. Проект „Приеми ме 2015“
 32. "Процедура Независим живот"
 33. Частичен прием на заявления за лични и социални асистенти за с.Еница
 34. Оперативна програма "Околна среда 2007-2013"
 35. Реализация на проект: „Осигуряване на интегрирани социални услуги за деца и родители в Община Кнежа”
 36. Проект „Създаване на социално предприятие \\"Шивашки цех\\" в Община Кнежа“
 37. Заключителна пресконференция по проект „Подобряване качеството на живот на хората от уязвимите групи в Община Кнежа, чрез предоставяне на комплексни услуги в домашна среда“
 38. Стартира процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Независим живот” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”
 39. Стартира приемане на заявления