Защита на лични данни

Виртуална Разходка

Реализация на проект: „Осигуряване на интегрирани социални услуги за деца и родители в Община Кнежа”

Дата на публикуване: 16.07.2019 14:10

 

 

 

               От началото на месец юли 2019 г. за трета поредна година стартира услугатаДопълнителна педагогическа подготовка за повишаване на училищната готовност на децата за равен старт в училище“, т. нар. „Летни групи“.Това е една от дейностите, изпълнявани по Проект Осигуряване на интегрирани социални услуги за деца и родители в Община Кнежа, финансиран със средства от Оперативна програмаРазвитие на човешките ресурси 2014-2020“.            Услугата „Допълнителна педагогическа подготовка за повишаване на училищната готовност на децата за равен старт в училищецели чрез създаване на летни групи/училища да се доразвият и да се съхранят придобитите умения в предучилищното образование. В лятното училище образователните елементи се комбинират с игри и дейности, обогатяващи познанията на децата за обкръжаващия свят.                  Лятното училище предоставя дейности за подобряване на предучилищната подготовка като:
 • Преодоляване на затруднения в изучаването на български език и други основни учебни дисциплини и осигуряване на възможност за равен старт в първи клас;
 • Работа с логопед - при необходимост;
 • Работа с психолог – при необходимост;
 • Игри в съответствие с предпочитанията на децата;
 • Кратки екскурзии в или в околностите на града;
 • Включване на родителите в екскурзиите като придружители;
 • Организиране и провеждане на състезания, викторини и др. в края на летните училища;
 • Включване на родителите в подготвителната работа;
 • Изготвяне на индивидуална педагогическа характеристика и оценка на потребностите и възможностите на децата.
 
 
 
Услугата ще се предоставя за период от 2 месеца ( юли и август 2019 г.) в рамките на лятната ваканция. Създадената група от 15 деца ще има занимания 5 пъти в седмицата по 4 часа. За децата се грижат педагог и медиатор.  Предвиден е безплатен транспорт и придружаване на всяко дете от специалист до дома му. Осигурени са безплатна храна, пособия и консумативи за работа.
 
 


 1. ина Кнежа”... - Текуща страница
 2. Топъл Обяд 2021-2027г.
 3. Детски кът в Община Кнежа отвори врати
 4. Обява за подбор на безработни лица за назначаване на трудови договори за полагане на почасови или целодневни грижи за деца до 12-годишна възраст.
 5. Проект: \"Образователна интеграция на деца и ученици от етническите малцинства в Община Кнежа\"
 6. Улично осветление
 7. Обновен градски площад и нов фонтан красят центъра на град Кнежа
 8. Детски кът в Община Кнежа
 9. Напредък по изпълнението на проект по схема „Независим живот“
 10. Напредък по изпълнението на проект по схема „Независим живот“
 11. Процедури за подбор
 12. ФОНДЪТ ЗА МАЛКИ ГРАНТОВЕ НА ПРОГРАМА РОМАКТ ПОДПОМОГНА РОМСКАТА ОБЩНОСТ В ОБЩИНА КНЕЖА В УСЛОВИЯТА НА COVID-19
 13. Информация за дарение
 14. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОЕКТ - 26.04.2018г.
 15. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОЕКТ - 02.07.2018г.
 16. Стартира прием на заявления за здравен консултант
 17. Документи за кандидатстване
 18. Програма РОМАКТ
 19. Списък на одобрените кандитати
 20. Допълнителна педагогическа подготовка за повишаване на училищната готовност на децата за равен старт в училище
 21. Покана за изразяване на интерес.
 22. Край на ремонтните дейности
 23. Първа копка
 24. Първа копка
 25. Стартира прием на заявления за лични и социални асистенти
 26. COVID-19-Дарение
 27. Ремонт на ПГЗ \\"Стефан Цанов"
 28. Осигуряване на топъл обяд
 29. Проект „Приеми ме 2015“
 30. "Процедура Независим живот"
 31. Частичен прием на заявления за лични и социални асистенти за с.Еница
 32. Оперативна програма "Околна среда 2007-2013"
 33. Проект „Създаване на социално предприятие \\"Шивашки цех\\" в Община Кнежа“
 34. Заключителна пресконференция по проект „Подобряване качеството на живот на хората от уязвимите групи в Община Кнежа, чрез предоставяне на комплексни услуги в домашна среда“
 35. Стартира процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Независим живот” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”
 36. Стартира приемане на заявления