Защита на лични данни

Виртуална Разходка

Оперативна програма "Околна среда 2007-2013"

Дата на публикуване: 31.05.2012 21:00
31 млн. лева ще постъпят в община Кнежа по оперативна програма "Околна среда"

Министър Нона Караджова подписа договор с община Кнежа за доизграждане и рехабилитация на ВиК мрежата на града

Проект: „Доизграждане, реконструкция и рехабилитация на водопроводна и канализационна мрежа – I етап и изграждане на ПСОВ-гр.Кнежа” - старт на строителните работи

Проект: „Доизграждане, реконструкция и рехабилитация на водопроводна и канализационна мрежа – I етап и изграждане на ПСОВ-гр.Кнежа” - Водопровод първи етап

Проект: „Доизграждане, реконструкция и рехабилитация на водопроводна и канализационна мрежа – I етап и изграждане на ПСОВ-гр.Кнежа” - месец Юни

Проект „Доизграждане, реконструкция и рехабилитация на водопроводна и канализационна мрежа – I етап и изграждане на ПСОВ-гр.Кнежа”  - месец Септември"Доизграждане, реконструкция и рехабилитация на ВиК мрежа - първи етап и изграждане на ПСОВ - гр. Кнежа"
Информация за напредък на проекта - Ноември 2013г.Информация за напредък на проекта - Декември 2013г. тук
Информация за напредък на проекта до края на 2013г. тук

Информация за напредъка на проекта за началото на 2014г. тук

Информация за напредъка на проекта за първо тримесечие на 2014г. тук


Информация за напредъка на проекта до месец август 2014г. тук


Информация за напредъка на проекта до месец септември 2014г. тук


 1. Оперативна програма \"Околна среда 2007-2013\" - Текуща страница
 2. Фонд \"Социална закрила\"
 3. Лесни градове 2.0 – Европейски достъпни устойчиви млади градове II
 4. Проект „Укрепване на общинския капацитет в областта на социалните услуги в Община Кнежа”
 5. Проект: Грижа в дома в Община Кнежа
 6. Проект: „Подобряване на енергийната ефективност на територията на община Кнежа чрез обновяване на системата за улично осветление в град Кнежа“.
 7. Топъл Обяд 2021-2027г.
 8. Проект: \"Образователна интеграция на деца и ученици от етническите малцинства в Община Кнежа\"
 9. Улично осветление
 10. Обновен градски площад и нов фонтан красят центъра на град Кнежа
 11. Детски кът в Община Кнежа
 12. Напредък по изпълнението на проект по схема „Независим живот“
 13. Напредък по изпълнението на проект по схема „Независим живот“
 14. Процедури за подбор
 15. ФОНДЪТ ЗА МАЛКИ ГРАНТОВЕ НА ПРОГРАМА РОМАКТ ПОДПОМОГНА РОМСКАТА ОБЩНОСТ В ОБЩИНА КНЕЖА В УСЛОВИЯТА НА COVID-19
 16. Информация за дарение
 17. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОЕКТ - 26.04.2018г.
 18. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОЕКТ - 02.07.2018г.
 19. Стартира прием на заявления за здравен консултант
 20. Документи за кандидатстване
 21. Програма РОМАКТ
 22. Списък на одобрените кандитати
 23. Допълнителна педагогическа подготовка за повишаване на училищната готовност на децата за равен старт в училище
 24. Покана за изразяване на интерес.
 25. Край на ремонтните дейности
 26. Първа копка
 27. Първа копка
 28. Стартира прием на заявления за лични и социални асистенти
 29. COVID-19-Дарение
 30. Ремонт на ПГЗ \\"Стефан Цанов"
 31. Осигуряване на топъл обяд
 32. Проект „Приеми ме 2015“
 33. "Процедура Независим живот"
 34. Частичен прием на заявления за лични и социални асистенти за с.Еница
 35. Реализация на проект: „Осигуряване на интегрирани социални услуги за деца и родители в Община Кнежа”
 36. Проект „Създаване на социално предприятие \\"Шивашки цех\\" в Община Кнежа“
 37. Заключителна пресконференция по проект „Подобряване качеството на живот на хората от уязвимите групи в Община Кнежа, чрез предоставяне на комплексни услуги в домашна среда“
 38. Стартира процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Независим живот” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”
 39. Стартира приемане на заявления