Защита на лични данни

Виртуална Разходка

Декларации по ЗПКиОНПИ

Декларации по чл.35 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество

 

Заповед за утвърждаване на образец на декларация по чл.35

Декларация по чл.35, ал.1, т.1, във връзка с §2

Декларация по чл.35, ал.1, т.2, във връзка с §2

Декларация по чл.35, ал.1, т.3, във връзка с §2

Декларация по чл.35, ал.1, т.4, във връзка с §2

Декларация по чл.35, ал.1, т.1 и във връзка с чл.6, ал.1, т.32

Декларация по чл.35, ал.1, т.3 и във връзка с чл.6, ал.1, т.32

 

Декларации по ЗПКиОНПИ на Кметове

 

 
 
Декларации по ЗПКиОНПИ на Общинска Администрация

Списък на лицата подали декларации

Списък на лицата неподали декларации в срокРегистър на декларациите по чл.35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ 1. д-р Пламен Лъжовски
 2. Цветан Иванов
 3. Кмет на Община Кнежа Илийчо Лачовски
 4. Кметски наместник на кметство с. Лазарово Банко Гергов
 5. Кмет на кметство Еница Лорита Желязкова
 6. Кмет на кметство Бреница Лъчезар Желев
 7. Къдрин Караджов
 8. Катя Герговска - Председател
 9. Росен Пещенски
 10. Борислав Цанковски
 11. -
 12. Дилян Беновски
 13. Добромир Грамов
 14. Ивайло Дочовски
 15. Иван Дановски
 16. Мариета Асенова
 17. Методи Петров
 18. Николай Бачийски
 19. Симеон Шарабански
 20. Тодор Патлиджански
 21. Данаил Огнянов
 22. Замфир Демиров
 23. Бисерка Младжова
 24. Иван Шарабански
 25. Малина Цолова
 26. Катя Герговска
 27. Андрей Беленски
 28. Юли Горнишки
 29. Величко Андреев
 30. Славей Тоширов
 31. Димчо Ангелов
 32. Ренета Караджова
 33. Асен Севов
 34. Декларации по ЗПКиОНПИ на Кметове
 35. Декларации по ЗПКиОНПИ на Общински Съвет за мандат 2019-2023г.
 36. Декларации по ЗПКиОНПИ на Общински Съвет за мандат 2015-2019г.
 37. Декларации по чл.35 от ЗПКиОНПИ на Управители на дружества с общинско участие
 38. Декларации по ЗПКиОНПИ на Общинска Администрация
 39. Списък на лицата неподали декларации в срок
 
 

Бихте ли плащали данъци и административни услуги през интернет?

Вие вече сте дали своя глас по този въпрос в анкетата!
Резултати :
Да :
80 % Complete (success)
По-скоро да :
4 % Complete (success)
По-скоро не :
3 % Complete (success)
Не :
13 % Complete (success)