Защита на лични данни
Виртуална Разходка
Мобилно приложение на Община Кнежа
Държавна Агенция "Безопастност на движението по пътищата"
Декларации по ЗПКиОНПИ

Декларации по чл.35 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество

 

Заповед за утвърждаване на образец на декларация по чл.35

Декларация по чл.35, ал.1, т.1, във връзка с §2

Декларация по чл.35, ал.1, т.2, във връзка с §2

Декларация по чл.35, ал.1, т.3, във връзка с §2

Декларация по чл.35, ал.1, т.4, във връзка с §2

Декларация по чл.35, ал.1, т.1 и във връзка с чл.6, ал.1, т.32

Декларация по чл.35, ал.1, т.3 и във връзка с чл.6, ал.1, т.32

 

Декларации по ЗПКиОНПИ на Кметове

 

 
 
Декларации по ЗПКиОНПИ на Общинска Администрация

Списък на лицата подали декларации

Списък на лицата неподали декларации в срокРегистър на декларациите по чл.35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ


Портал за отворени данни на Република България
Единен портал за достъп до електронни административни услуги
 
 
Удостоверение
Европа за гражданите
Бихте ли плащали данъци и административни услуги през интернет?