Защита на лични данни

Виртуална Разходка

Катя Герговска - Председател на Общински съвет Кнежа

Дата на публикуване: 15.12.2020 13:41
Декларация по чл.35, ал.1, т.1 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество- от 06.12.2019г.

Декларация №36 за самотвод по чл.65 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество- от 11.02.2020г.

Декларация №40 за самотвод по чл.65 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество- от 28.02.2020г.

Декларация №53 за самотвод по чл.65 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество- от 20.07.2020г.

Декларация №54 за самотвод по чл.65 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество- от 20.07.2020г.

Декларация №55 за самотвод по чл.65 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество- от 20.07.2020г.

Декларация №59 за самотвод по чл.65 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество- от 24.07.2020г.

Декларация №60 за самотвод по чл.65 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество- от 24.07.2020г.

Декларация №61 за самотвод по чл.65 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество- от 24.07.2020г.

Декларация №87 за самотвод по чл.65 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество- от 31.03.2021г.
Наименование Брой тегления
Декларация по чл. 65 от З_КОНПИ - Катя Герговска.pdf 197 Изтегли документ с име "Декларация по чл. 65 от З_КОНПИ - Катя Герговска.pdf"