Защита на лични данни

Виртуална Разходка

"Процедура Независим живот"

 

 

/assets/Proekti/Nezavisim jivot/NEZAV JIVOT LOGO.jpg
ЕВРОПЕЙСКИ СРЕДСТВА ЗА СОЦИАЛНИ УСЛУГИ ЗА НУЖДАЕЩИТЕ СЕ В ОБЩИНА КНЕЖА

 

 

            На 17.09.2015 г. Община Кнежа подписа Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по процедура за директно предоставяне „Независим живот” с Управляващия орган на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, с чиято финансова подкрепа ще се осъществяват дейностите по проекта в продължение на 28 месеца. Проектът „Подобряване качеството на живот на хората от уязвимите групи в Община Кнежа, чрез предоставяне на комплексни услуги в домашна среда” е на стойност 495 252 лв., които се осигуряват от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз. Проектът е своеобразно продължение на вече създаденото Звено за услуги в домашна среда към домашен социален патронаж.

Основна част от бюджета на проекта е предвидена за предоставяне на интегрирани социални услуги в домашна среда, а именно – услугите Личен асистент, Социален асистент и Здравен консултант за постигане на по-добро качество на живот на хората с увреждания и възрастните хора в общината. Проектът е насочен към осигуряване на достъп до дългосрочна и качествена социална и здравна грижа на хора с увреждания и хора над 65 г. с невъзможност от самообслужване. В същото време проектът ще осигури заетост на безработни лица в трудоспособна възраст, предоставящи социални и здравни услуги в домашна среда. По проектът ще бъдат обхванати потребители на предлаганите услуги от всички населени места в общината. Освен предоставяне на социалните услуги, на потребителите и персонала, предоставящ услугите ще им бъде осигурена мотивационна и психологическа подкрепа, а персонала ще премине 2 обучения – въвеждащо и надграждащо.

 Като цяло реализацията на проект от такъв мащаб ще допринесе за създаване на качествен и устойчив модел на интегрирани общински социални услуги в Община Кнежа. Съществуващото Звено за предоставяне на социални услуги ще разшири и доразвие своята дейност в подкрепа на лицата, нуждаещи се от обслужване в ежедневието си с цел оптимално задоволяване на потребностите им. Звеното за услуги в домашна среда ще продължи да функционира и след приключване на дейностите по проекта, с финансови средства от общинския бюджет за срок не по-малко от 6 месеца без прекъсване.

 

 1. Основна рубрика: Инвестиционни проекти
 2. Напредък по изпълнението на проект по схема „Независим живот“
 3. Стартира процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Независим живот” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”
 4. Процедури за подбор
 5. Частичен прием на заявления за лични и социални асистенти за с.Еница
 6. Заключителна пресконференция по проект „Подобряване качеството на живот на хората от уязвимите групи в Община Кнежа, чрез предоставяне на комплексни услуги в домашна среда“
 7. ФОНДЪТ ЗА МАЛКИ ГРАНТОВЕ НА ПРОГРАМА РОМАКТ ПОДПОМОГНА РОМСКАТА ОБЩНОСТ В ОБЩИНА КНЕЖА В УСЛОВИЯТА НА COVID-19
 8. Информация за дарение
 9. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОЕКТ - 26.04.2018г.
 10. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОЕКТ - 02.07.2018г.
 11. Стартира прием на заявления за здравен консултант
 12. Документи за кандидатстване
 13. Програма РОМАКТ
 14. Стартира приемане на заявления
 15. Списък на одобрените кандитати
 16. Допълнителна педагогическа подготовка за повишаване на училищната готовност на децата за равен старт в училище
 17. Покана за изразяване на интерес.
 18. Край на ремонтните дейности
 19. Първа копка
 20. Стартира прием на заявления за лични и социални асистенти
 21. COVID-19-Дарение
 22. Ремонт на ПГЗ \\"Стефан Цанов"
 23. Осигуряване на топъл обяд
 24. Проект „Приеми ме 2015“
 25. "Процедура Независим живот" - Текуща страница
 26. Оперативна програма "Околна среда 2007-2013"
 27. Реализация на проект: „Осигуряване на интегрирани социални услуги за деца и родители в Община Кнежа”
 28. Проект „Създаване на социално предприятие \\"Шивашки цех\\" в Община Кнежа“
 
 

Бихте ли плащали данъци и административни услуги през интернет?

Вие вече сте дали своя глас по този въпрос в анкетата!
Резултати :
Да :
80 % Complete (success)
По-скоро да :
4 % Complete (success)
По-скоро не :
3 % Complete (success)
Не :
13 % Complete (success)