Защита на лични данни
Виртуална Разходка
Мобилно приложение на Община Кнежа
Информация по проекта
Информация от 2009г. тук

Информация от 2010г. тук
Портал за отворени данни на Република България
Единен портал за достъп до електронни административни услуги
 
 
Удостоверение
Европа за гражданите
Бихте ли плащали данъци и административни услуги през интернет?