Защита на лични данни

Виртуална Разходка

Декларации по чл.35 от ЗПКиОНПИ на Управители на дружества с общинско участие

Дата на публикуване: 13.09.2018 15:07
Списък на лицата по §2 от ЗПКОНПИ, подали декларации в срок до 08 юли 2018 г.


Име и фамилия Длъжност Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 1 във връзка с § 2 Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 във връзка с §2 (встъпителна) Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 във връзка с §2 (ежегодна)
1 Ангел Горнишки Управител на "Кнежа газ" ООД   да  
2 Валери Лачовски Прокурист на "МБАЛ-Кнежа" ЕООД  16.10.2018г. да 11.10.2018г.
30.04.2019г.
08.05.2020г.
3 Лорита Желязкова Кмет на Кметство с. Еница   да 09.06.2020г.
4 Михаил Хичков Управител на "Аспарухов вал" ЕООД   да  
5 Пламен Лъжовски Кмет на Кметство с. Бреница   да  
6 Цветан Иванов Кмет на Кметство с. Лазарово   да  


7 Светлана Тодорова-Цекова Управител на МБАЛ-Кнежа ЕООД 16.10.2018г. 16.10.2018г. 06.11.2018г.
07.11.2019г.
8  Силвия Герговска Времмено изпълняваща длъжноста Управител на "Аспарухов вал" ЕООД  20.03.2019г.  22.03.2019г. 02.06.2020г.
9 Банко Гергов Кметски наместник - Кметство с. Лазарово   08.06.2020г.  
10 Лъчезар Желев Кмет на Кметство с. Бреница   11.05.2020г.