Защита на лични данни
Виртуална Разходка
Мобилно приложение на Община Кнежа
Държавна Агенция "Безопастност на движението по пътищата"
Оперативна програма "Околна среда 2007-2013"
31 млн. лева ще постъпят в община Кнежа по оперативна програма "Околна среда"

Министър Нона Караджова подписа договор с община Кнежа за доизграждане и рехабилитация на ВиК мрежата на града

Проект: „Доизграждане, реконструкция и рехабилитация на водопроводна и канализационна мрежа – I етап и изграждане на ПСОВ-гр.Кнежа” - старт на строителните работи

Проект: „Доизграждане, реконструкция и рехабилитация на водопроводна и канализационна мрежа – I етап и изграждане на ПСОВ-гр.Кнежа” - Водопровод първи етап

Проект: „Доизграждане, реконструкция и рехабилитация на водопроводна и канализационна мрежа – I етап и изграждане на ПСОВ-гр.Кнежа” - месец Юни

Проект „Доизграждане, реконструкция и рехабилитация на водопроводна и канализационна мрежа – I етап и изграждане на ПСОВ-гр.Кнежа”  - месец Септември"Доизграждане, реконструкция и рехабилитация на ВиК мрежа - първи етап и изграждане на ПСОВ - гр. Кнежа"
Информация за напредък на проекта - Ноември 2013г.Информация за напредък на проекта - Декември 2013г. тук
Информация за напредък на проекта до края на 2013г. тук

Информация за напредъка на проекта за началото на 2014г. тук

Информация за напредъка на проекта за първо тримесечие на 2014г. тук


Информация за напредъка на проекта до месец август 2014г. тук


Информация за напредъка на проекта до месец септември 2014г. тук

Портал за отворени данни на Република България
Единен портал за достъп до електронни административни услуги
 
 
Удостоверение
Европа за гражданите
Бихте ли плащали данъци и административни услуги през интернет?