Защита на лични данни
Виртуална Разходка
Мобилно приложение на Община Кнежа
Държавна Агенция "Безопастност на движението по пътищата"
Реализация на проект: „Осигуряване на интегрирани социални услуги за деца и родители в Община Кнежа”

 

 

 

               От началото на месец юли 2019 г. за трета поредна година стартира услугатаДопълнителна педагогическа подготовка за повишаване на училищната готовност на децата за равен старт в училище“, т. нар. „Летни групи“.Това е една от дейностите, изпълнявани по Проект Осигуряване на интегрирани социални услуги за деца и родители в Община Кнежа, финансиран със средства от Оперативна програмаРазвитие на човешките ресурси 2014-2020“.            Услугата „Допълнителна педагогическа подготовка за повишаване на училищната готовност на децата за равен старт в училищецели чрез създаване на летни групи/училища да се доразвият и да се съхранят придобитите умения в предучилищното образование. В лятното училище образователните елементи се комбинират с игри и дейности, обогатяващи познанията на децата за обкръжаващия свят.                  Лятното училище предоставя дейности за подобряване на предучилищната подготовка като:
  • Преодоляване на затруднения в изучаването на български език и други основни учебни дисциплини и осигуряване на възможност за равен старт в първи клас;
  • Работа с логопед - при необходимост;
  • Работа с психолог – при необходимост;
  • Игри в съответствие с предпочитанията на децата;
  • Кратки екскурзии в или в околностите на града;
  • Включване на родителите в екскурзиите като придружители;
  • Организиране и провеждане на състезания, викторини и др. в края на летните училища;
  • Включване на родителите в подготвителната работа;
  • Изготвяне на индивидуална педагогическа характеристика и оценка на потребностите и възможностите на децата.
 
 
 
Услугата ще се предоставя за период от 2 месеца ( юли и август 2019 г.) в рамките на лятната ваканция. Създадената група от 15 деца ще има занимания 5 пъти в седмицата по 4 часа. За децата се грижат педагог и медиатор.  Предвиден е безплатен транспорт и придружаване на всяко дете от специалист до дома му. Осигурени са безплатна храна, пособия и консумативи за работа.
 
 


Портал за отворени данни на Република България
Единен портал за достъп до електронни административни услуги
 
 
Удостоверение
Европа за гражданите
Бихте ли плащали данъци и административни услуги през интернет?