Защита на лични данни
Виртуална Разходка
Мобилно приложение на Община Кнежа
Държавна Агенция "Безопастност на движението по пътищата"
Електроснабдяване
Електроснабдяване

Доставчик: “Електоразпрадаление” ЕАД, гр. Кнежа – район Плевен
Собственост: смесена
За контакти: 09132 / 28 56

Цена за битови нужди /с ДДС/:
Дневна тарифа: 0,174 лв./кВч;
Нощна тарифа: 0,093 лв./кВч;

Цена за промишлени нужди /с ДДС/:
Дневна тарифа: 0,130 лв./кВч;
Нощна тарифа: 0,062 лв./кВч;

Осигуреност: елекроенергия с напрежение 20 kV от подстанция Кнежа 110 /20 kV
Портал за отворени данни на Република България
Единен портал за достъп до електронни административни услуги
 
 
Удостоверение
Европа за гражданите
Бихте ли плащали данъци и административни услуги през интернет?