Защита на лични данни

Виртуална Разходка

Дилян Беновски

Дата на публикуване: 15.12.2020 13:41
Декларация №4 за самотвод по чл.65 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество- от 29.11.2019г.

Декларация по чл.35, ал.1, т.1 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество- от 06.12.2019г.

Декларация №45 за самотвод по чл.65 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество- от 30.04.2020г.

Декларация №56 за самотвод по чл.65 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество- от 20.07.2020г.

Декларация №57 за самотвод по чл.65 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество- от 20.07.2020г.

Декларация №58 за самотвод по чл.65 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество- от 20.07.2020г.

Декларация №62 за самотвод по чл.65 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество- от 24.07.2020г.

Декларация №63 за самотвод по чл.65 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество- от 24.07.2020г.

Декларация №64 за самотвод по чл.65 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество- от 24.07.2020г.

Декларация №66 за самотвод по чл.65 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество- от 11.09.2020г.

*
Декларация №68 за самотвод по чл.65 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество- от 30.10.2020г.

Декларация №69 за самотвод по чл.65 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество- от 30.10.2020г.

Декларация №74 за самотвод по чл.65 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество- от 30.11.2020г.

Декларация №77 за самотвод по чл.65 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество- от 29.01.2021г.


*
Декларация №86 за самотвод по чл.65 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество- от 01.03.2021г.

Наименование Брой тегления
Декларация по чл. 65 от З__КОНПИ - Дилян Беновски.pdf 256 Изтегли документ с име "Декларация по чл. 65 от З__КОНПИ - Дилян Беновски.pdf"