Защита на лични данни

Виртуална Разходка

Данъчни услуги


03.05.2022

Декларация по чл. 14 ал. 1,ал. 4, ал. 5 и ал. 6 от ЗМДТ за облагане с данък върху недвижимите имоти

Данъчна декларация по чл.14, ал. 2 от ЗМДТ за неоходимите данни за определяне на данъка върху недвижимите имоти на новопостроена сграда завършена в груб строеж и на самостоятелните обекти в нея

 
Данъчна декларация по чл. 27 от ЗМДТ за освобожданате от данък недвижими имоти или за ползване на данъчно облекчение

Декларация по чл.19 ал.4 от Наредба №9 на Община Кнежа за освобождаване от такса за сметосъбиране и сметоизвозване

Декларация по чл.54 ал.1 от ЗМДТ за притежавано пътно превозно средство, с изключение на леки и товарни автомобили до 3,5 тона

Декларация по чл.54 ал.1 от ЗМДТ за притежавани леки и товарни автомобили до 3,5 тона

 

Декларация по чл.117 от ЗМДТ за притежаване на куче

 

Декларация по чл.61н от ЗМДТ за облагане с патентен данък

Декларация по чл. 61р, ал. 5 от ЗМДТ за облагане с туристически данък

Декларация по чл.61х от ЗМДТ за облагане с данък върху таксиметров превоз на пътници

 
Искане за прихващане и възстановяване

Декларация ТБО

Искане за разсрочване24.03.2015
За подробна информация натиснете бутона "научете повече"