Защита на лични данни
Виртуална Разходка
Мобилно приложение на Община Кнежа
Държавна Агенция "Безопастност на движението по пътищата"
Данъчни услуги

Декларации по ЗМДТ
07.01.2020

Декларация по чл. 14 ал. 1,ал. 4, ал. 5 и ал. 6 от ЗМДТ за облагане с данък върху недвижимите имоти

Данъчна декларация по чл.14, ал. 2 от ЗМДТ за неоходимите данни за определяне на данъка върху недвижимите имоти на новопостроена сграда завършена в груб строеж и на самостоятелните обекти в нея

 
Данъчна декларация по чл. 27 от ЗМДТ за освобожданате от данък недвижими имоти или за ползване на данъчно облекчение

Декларация по чл.19 ал.4 от Наредба №9 на Община Кнежа за освобождаване от такса за сметосъбиране и сметоизвозване

Декларация по чл.54 ал.1 от ЗМДТ за притежавано пътно превозно средство, с изключение на леки и товарни автомобили до 3,5 тона

Декларация по чл.54 ал.1 от ЗМДТ за притежавани леки и товарни автомобили до 3,5 тона

 

Декларация по чл.117 от ЗМДТ за притежаване на куче

 

Декларация по чл.61н от ЗМДТ за облагане с патентен данък

 

 


Данъчни услуги
24.03.2015
За подробна информация натиснете бутона "научете повече"

Портал за отворени данни на Република България
Единен портал за достъп до електронни административни услуги
 
 
Удостоверение
Европа за гражданите
Бихте ли плащали данъци и административни услуги през интернет?