Защита на лични данни

Виртуална Разходка

Декларации по ЗМДТ

Дата на публикуване: 07.01.2020 16:35

Декларация по чл. 14 ал. 1,ал. 4, ал. 5 и ал. 6 от ЗМДТ за облагане с данък върху недвижимите имоти

Данъчна декларация по чл.14, ал. 2 от ЗМДТ за неоходимите данни за определяне на данъка върху недвижимите имоти на новопостроена сграда завършена в груб строеж и на самостоятелните обекти в нея

 
Данъчна декларация по чл. 27 от ЗМДТ за освобожданате от данък недвижими имоти или за ползване на данъчно облекчение

Декларация по чл.19 ал.4 от Наредба №9 на Община Кнежа за освобождаване от такса за сметосъбиране и сметоизвозване

Декларация по чл.54 ал.1 от ЗМДТ за притежавано пътно превозно средство, с изключение на леки и товарни автомобили до 3,5 тона

Декларация по чл.54 ал.1 от ЗМДТ за притежавани леки и товарни автомобили до 3,5 тона

 

Декларация по чл.117 от ЗМДТ за притежаване на куче

 

Декларация по чл.61н от ЗМДТ за облагане с патентен данък

 

 

 
 

Бихте ли плащали данъци и административни услуги през интернет?

Вие вече сте дали своя глас по този въпрос в анкетата!
Резултати :
Да :
80 % Complete (success)
По-скоро да :
4 % Complete (success)
По-скоро не :
3 % Complete (success)
Не :
13 % Complete (success)