Защита на лични данни

Виртуална Разходка

"Избори за народни представители 2014г."

Списък на избирателните секции на територията на Община Кнежа тук

Места за обявяване на избирателните списъци на територията на Община Кнежа във връзка с провеждане на изборите за народни представители за Народно събрание на 5 Октомври 2014г. тук


Консултации за определяне на състава на секционните избирателни комисии на територията на община Кнежа - 27.08.2014г.


Избирателен списък за гласуване в изборите за народни представители тук

Изборни книжа за произвеждане на избори за народни представители на 5 октомври 2014


Съобщение: Срокове и ред за подаване на писмени заявления за корекции на избирателните списъци и вписване за гласуване по настоящ адрес

Наредба №502 от 02.09.2014г. относно реда и местата за използване на агитационни материали тук

Избирателни секции за гласуване на избиратели с увредено зрение или затруднения в придвижването тук

Списък на заличените лица от избирателните списъци в изборите за народни представители за Народно събрание на 05 октомври 2014 Г. тук

Заповед 542/02.10.2014г. - забрана за продажба на алкохолни напитки и провеждане на масови мероприятия тук

Удостоверения за гласуване на граждани които не притежават валидни документи за самоличност тук
 
 

Бихте ли плащали данъци и административни услуги през интернет?

Вие вече сте дали своя глас по този въпрос в анкетата!
Резултати :
Да :
80 % Complete (success)
По-скоро да :
4 % Complete (success)
По-скоро не :
3 % Complete (success)
Не :
13 % Complete (success)