Защита на лични данни
Виртуална Разходка
Мобилно приложение на Община Кнежа
Държавна Агенция "Безопастност на движението по пътищата"
Инструкции

Процедура за създаване на резервни копия и архиви на документи и бази данни
07.09.2018

Инструкция
24.03.2015
Инструкция за документационната и деловодната дейност на общинска администрация Кнежа в сила от 24.03.2015г. тук

Инструкция
16.01.2010
Инструкция за документационната и деловодната дейност на общинска администрация Кнежа - ОТМЕНЕНА /архив/

Портал за отворени данни на Република България
Единен портал за достъп до електронни административни услуги
 
 
Удостоверение
Европа за гражданите
Бихте ли плащали данъци и административни услуги през интернет?