Защита на лични данни

Виртуална Разходка

Избори за Народно събрание 2 Октомври 2022г.

Дата на публикуване: 02.08.2022 16:12

Решение на НС за насрочване на избори за президент и вицепрезидент

Хронограма

Указ № 213 за разпускане на Четиридесет и седмото Народно събрание на 2 август 2022 г. и насрочване на избори за Народно събрание на 2 октомври 2022 г.(обн., ДВ, бр. 61 от 02.08.2022 г.)

Заповеди

Съобщения

Въпроси и отговори

Машинно гласуване - Симулатор

ЦИК

РИК Плевен

За избирателите

Гласуване извън страната

Разяснителна Кампания18.08.2022г.

Избирателен списък за произвеждане на избори за народни представители на 02.10.2022г.


21.09.2022г.
Списък на залични лица от избирателните списъци в изборите за народни представители на 2 Октомври 2022 г.

26.09.2022г.

Образци на Удостоверения от Министерство на вътрешните работи за гласуване без документ за самоличност.