Защита на лични данни
Виртуална Разходка
Мобилно приложение на Община Кнежа
Държавна Агенция "Безопастност на движението по пътищата"
Проект „Създаване на социално предприятие "Шивашки цех" в Община Кнежа“


26.04.2018г.

Проект „Създаване на социално предприятие "Шивашки цех" в Община Кнежа“
BG05M9OP001-2.010-0302-C01
С изпълнението на проекта община Кнежа има за цел да създаде социално предприяте - шивашки цех, който да отразява социалната роля и загриженост на общината, като предостави нови услуги със социална възвращаемост, наеме нови служители, квалифицира ги и оборудва работните им места с високотехнологично оборудване, а от друга страна да спомогне за преодоляването на високите нива на безработица и по-лесна интеграция на пазара на труда.
 
 
 
Обща стойност: 195 385,53 лв., от които
166 077,70 лв. европейско и
  29 307,83 лв. национално съфинансиране.
 
Начало: 25.04.2018 година
Край: 25.06.2019 годинаПортал за отворени данни на Република България
Единен портал за достъп до електронни административни услуги
 
 
Удостоверение
Европа за гражданите
Бихте ли плащали данъци и административни услуги през интернет?