Защита на лични данни

Виртуална Разходка

Край на ремонтните дейности

Дата на публикуване: 15.12.2020 13:41
/assets/uploaded_images/header - Remont St Tsanov.png

Приключиха ремонтните дейности в Професионална гимназия по земеделие „Стефан Цанов“ в град Кнежа. Те бяха извършени по проект „Подобряване на образователната среда и осигуряване на равен достъп до качествено професионално обучение в ПГЗ „Стефан Цанов“-град Кнежа” със средства осигурени от Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г.

Проектът имаше за цел подобряване на образователната среда, чрез прилагане на мерки за енергийна ефективност в сградата на ПГЗ „Стефан Цанов“, осигуряване на достъпна среда за хора с увреждания и подобряване на материално-техническата база в училището.

Мерките за енергийна ефективност са изпълнени съобразно изготвения доклад за енергийно обследване включващи: подмяна на дървената дограма и остъклените метални витрини с подходящи, в съответствие с изискванията на Закона за енергийна ефективност, направена е топлоизолация по ограждащите конструкции (фасадни елементи и покриви), подменени са осветителните тела с енергоспестяващи. Извършен е основен ремонт на всички санитарни възли, обособени са санитарни възли за инвалиди, хидроизолиране на основите на сградата, ремонт на компрометирана вътрешна мазилка, шпакловка и боядисване на вътрешни стени и тавани, ремонт на вътрешна силнотокова инсталация, изпълнение на вертикална планировка. Изпълнена е дейност за доставка и монтаж на оборудване и обзавеждане. Доставени и монтирани са мебели, необходими за класните стаи в училището, както и за фоайетата, където са оформени кътове за отдих. Доставени са ученически маси и столове, шкафове и витрини. В част от учебните кабинети е доставено и монтирано оборудване, необходимо за модернизиране на учебния процес, изнасяне на мултимедийни уроци и презентации, с цел по-добро възприемане и усвояване на учебния материал от учениците. Доставеното оборудване включва: терминали, които приемат сигнал от сървърна система, кабели, клавиатури и USB мишки, LED телевизори със стойки, служещи за монитори.

След приключване на строително-ремонтните работи, Професионална гимназия по земеделие „Стефан Цанов“, гр.Кнежа е с нов облик, с модерен интериор и с подобрени технически параметри. Постигнати са целите на проекта, а именно: подобрени условия на труд и обучение и осигурен равен достъп до качествено образование.  


/assets/uploaded_images/footer - Remont St Tsanov.png


 1. Край на ремонтните дейности - Текуща страница
 2. Топъл Обяд 2021-2027г.
 3. Детски кът в Община Кнежа отвори врати
 4. Обява за подбор на безработни лица за назначаване на трудови договори за полагане на почасови или целодневни грижи за деца до 12-годишна възраст.
 5. Проект: \"Образователна интеграция на деца и ученици от етническите малцинства в Община Кнежа\"
 6. Улично осветление
 7. Обновен градски площад и нов фонтан красят центъра на град Кнежа
 8. Детски кът в Община Кнежа
 9. Напредък по изпълнението на проект по схема „Независим живот“
 10. Напредък по изпълнението на проект по схема „Независим живот“
 11. Процедури за подбор
 12. ФОНДЪТ ЗА МАЛКИ ГРАНТОВЕ НА ПРОГРАМА РОМАКТ ПОДПОМОГНА РОМСКАТА ОБЩНОСТ В ОБЩИНА КНЕЖА В УСЛОВИЯТА НА COVID-19
 13. Информация за дарение
 14. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОЕКТ - 26.04.2018г.
 15. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОЕКТ - 02.07.2018г.
 16. Стартира прием на заявления за здравен консултант
 17. Документи за кандидатстване
 18. Програма РОМАКТ
 19. Списък на одобрените кандитати
 20. Допълнителна педагогическа подготовка за повишаване на училищната готовност на децата за равен старт в училище
 21. Покана за изразяване на интерес.
 22. Първа копка
 23. Първа копка
 24. Стартира прием на заявления за лични и социални асистенти
 25. COVID-19-Дарение
 26. Ремонт на ПГЗ \\"Стефан Цанов"
 27. Осигуряване на топъл обяд
 28. Проект „Приеми ме 2015“
 29. "Процедура Независим живот"
 30. Частичен прием на заявления за лични и социални асистенти за с.Еница
 31. Оперативна програма "Околна среда 2007-2013"
 32. Реализация на проект: „Осигуряване на интегрирани социални услуги за деца и родители в Община Кнежа”
 33. Проект „Създаване на социално предприятие \\"Шивашки цех\\" в Община Кнежа“
 34. Заключителна пресконференция по проект „Подобряване качеството на живот на хората от уязвимите групи в Община Кнежа, чрез предоставяне на комплексни услуги в домашна среда“
 35. Стартира процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Независим живот” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”
 36. Стартира приемане на заявления