Защита на лични данни

Виртуална Разходка

Вътрешен одит

Дата на публикуване: 01.06.2020 08:41
Вътрешни правила на Звено за вътрешен одит в Община Кнежа - /отменни/ 

Вътрешни правила на Звено за вътрешен одит в Община Кнежа - нови


Статут на Звено за вътрешен одит в Община Кнежа

Статут на Звено за вътрешен одит в Община Кнежа 2022г.

СТРАТЕГИЧЕСКИ ПЛАН 2017-2019 Г.

ГОДИШЕН ПЛАН ЗА ДЕЙНОСТТА ПО ВЪТРЕШЕН ОДИТ 2017г.

ГОДИШЕН ПЛАН ЗА ДЕЙНОСТТА ПО ВЪТРЕШЕН ОДИТ 2018г.

ГОДИШЕН ПЛАН ЗА ДЕЙНОСТТА ПО ВЪТРЕШЕН ОДИТ 2019г.

СТРАТЕГИЧЕСКИ ПЛАН 2020-2022 Г.

ГОДИШЕН ПЛАН ЗА ДЕЙНОСТТА ПО ВЪТРЕШЕН ОДИТ 2020г.

ГОДИШЕН ПЛАН ЗА ДЕЙНОСТТА ПО ВЪТРЕШЕН ОДИТ 2021г.

План за действие за изпълнение на дадени препоръки

Програма за осигуряване на качеството и усъвършенстване на одитната дейност на звено "Вътрешен Одит" при Община Кнежа

План за професионално обучение и развитие на вътрешните одитори в звено "Вътрешен Одит" при Община Кнежа 2021г.

План за професионално обучение и развитие на вътрешните одитори в звено "Вътрешен Одит" при Община Кнежа 2022 г..

ГОДИШЕН ПЛАН ЗА ДЕЙНОСТТА ПО ВЪТРЕШЕН ОДИТ 2022г.

Наименование Брой тегления
Програма за осигуряване на качеството 2021 г..pdf 17 Изтегли документ с име "Програма за осигуряване на качеството 2021 г..pdf"
вътрешни правила м.02.2021 г..pdf 17 Изтегли документ с име "вътрешни правила м.02.2021 г..pdf"
План за професионално обучение 2022 г..pdf 10 Изтегли документ с име "План за професионално обучение 2022 г..pdf"
Статут ВО м.09.2022 г..pdf 12 Изтегли документ с име "Статут ВО м.09.2022 г..pdf"
Годишен план ВО 2022 г..pdf 110 Изтегли документ с име "Годишен план ВО 2022 г..pdf"
God. plan zveno Vytreshen Odit_2017.pdf 269 Изтегли документ с име "God. plan zveno Vytreshen Odit_2017.pdf"
God. plan zveno Vytreshen Odit_2018.pdf 251 Изтегли документ с име "God. plan zveno Vytreshen Odit_2018.pdf"
God. plan zveno Vytreshen Odit_2021.pdf 291 Изтегли документ с име "God. plan zveno Vytreshen Odit_2021.pdf"
God. plan zveno Vytreshen Odit_2019.pdf 257 Изтегли документ с име "God. plan zveno Vytreshen Odit_2019.pdf"
God. plan zveno Vytreshen Odit_2020.pdf 241 Изтегли документ с име "God. plan zveno Vytreshen Odit_2020.pdf"
Plan za profesonalno obuchenie i razv na Vytr Oditori.pdf 345 Изтегли документ с име "Plan za profesonalno obuchenie i razv na Vytr Oditori.pdf"
  1. Вътрешен одит - Текуща страница