Защита на лични данни

Виртуална Разходка

Вътрешен одит

Дата на публикуване: 01.06.2020 08:41
Вътрешни правила на Звено за вътрешен одит в Община Кнежа - /отменни/ 

Вътрешни правила на Звено за вътрешен одит в Община Кнежа - нови


Статут на Звено за вътрешен одит в Община Кнежа

Статут на Звено за вътрешен одит в Община Кнежа 2022г.

СТРАТЕГИЧЕСКИ ПЛАН 2017-2019 Г.

ГОДИШЕН ПЛАН ЗА ДЕЙНОСТТА ПО ВЪТРЕШЕН ОДИТ 2017г.

ГОДИШЕН ПЛАН ЗА ДЕЙНОСТТА ПО ВЪТРЕШЕН ОДИТ 2018г.

ГОДИШЕН ПЛАН ЗА ДЕЙНОСТТА ПО ВЪТРЕШЕН ОДИТ 2019г.

СТРАТЕГИЧЕСКИ ПЛАН 2020-2022 Г.

ГОДИШЕН ПЛАН ЗА ДЕЙНОСТТА ПО ВЪТРЕШЕН ОДИТ 2020г.

ГОДИШЕН ПЛАН ЗА ДЕЙНОСТТА ПО ВЪТРЕШЕН ОДИТ 2021г.

План за действие за изпълнение на дадени препоръки

Програма за осигуряване на качеството и усъвършенстване на одитната дейност на звено "Вътрешен Одит" при Община Кнежа

План за професионално обучение и развитие на вътрешните одитори в звено "Вътрешен Одит" при Община Кнежа 2021г.

План за професионално обучение и развитие на вътрешните одитори в звено "Вътрешен Одит" при Община Кнежа 2022 г..

ГОДИШЕН ПЛАН ЗА ДЕЙНОСТТА ПО ВЪТРЕШЕН ОДИТ 2022г.

Наименование Брой тегления
План за професионално обучение 2022 г..pdf 302 Изтегли документ с име "План за професионално обучение 2022 г..pdf"
Статут ВО м.09.2022 г..pdf 295 Изтегли документ с име "Статут ВО м.09.2022 г..pdf"
вътрешни правила м.02.2021 г..pdf 252 Изтегли документ с име "вътрешни правила м.02.2021 г..pdf"
Програма за осигуряване на качеството 2021 г..pdf 298 Изтегли документ с име "Програма за осигуряване на качеството 2021 г..pdf"
Годишен план ВО 2022 г..pdf 399 Изтегли документ с име "Годишен план ВО 2022 г..pdf"
God. plan zveno Vytreshen Odit_2020.pdf 534 Изтегли документ с име "God. plan zveno Vytreshen Odit_2020.pdf"
God. plan zveno Vytreshen Odit_2017.pdf 579 Изтегли документ с име "God. plan zveno Vytreshen Odit_2017.pdf"
God. plan zveno Vytreshen Odit_2021.pdf 621 Изтегли документ с име "God. plan zveno Vytreshen Odit_2021.pdf"
God. plan zveno Vytreshen Odit_2019.pdf 555 Изтегли документ с име "God. plan zveno Vytreshen Odit_2019.pdf"
God. plan zveno Vytreshen Odit_2018.pdf 547 Изтегли документ с име "God. plan zveno Vytreshen Odit_2018.pdf"
Plan za profesonalno obuchenie i razv na Vytr Oditori.pdf 651 Изтегли документ с име "Plan za profesonalno obuchenie i razv na Vytr Oditori.pdf"
  1. Вътрешен одит - Текуща страница