Защита на лични данни

Виртуална Разходка

Вътрешен одит

Вътрешни правила на Звено за вътрешен одит в Община Кнежа

Статут на Звено за вътрешен одит в Община Кнежа

СТРАТЕГИЧЕСКИ ПЛАН 2017-2019 Г.

ГОДИШЕН ПЛАН ЗА ДЕЙНОСТТА ПО ВЪТРЕШЕН ОДИТ 2017г.

ГОДИШЕН ПЛАН ЗА ДЕЙНОСТТА ПО ВЪТРЕШЕН ОДИТ 2018г.

ГОДИШЕН ПЛАН ЗА ДЕЙНОСТТА ПО ВЪТРЕШЕН ОДИТ 2019г.

СТРАТЕГИЧЕСКИ ПЛАН 2020-2022 Г.

ГОДИШЕН ПЛАН ЗА ДЕЙНОСТТА ПО ВЪТРЕШЕН ОДИТ 2020г.

ГОДИШЕН ПЛАН ЗА ДЕЙНОСТТА ПО ВЪТРЕШЕН ОДИТ 2021г.

План за действие за изпълнение на дадени препоръки

Програма за осигуряване на качеството и усъвършенстване на одитната дейност на звено "Вътрешен Одит" при Община Кнежа

План за професионално обучение и разжитие на вътрешните одитори в звено "Вътрешен Одит" при Община Кнежа
 
 

Бихте ли плащали данъци и административни услуги през интернет?

Вие вече сте дали своя глас по този въпрос в анкетата!
Резултати :
Да :
80 % Complete (success)
По-скоро да :
4 % Complete (success)
По-скоро не :
3 % Complete (success)
Не :
13 % Complete (success)