Защита на лични данни

Виртуална Разходка

Детски кът в Община Кнежа отвори врати

Дата на публикуване: 13.05.2022 10:10
                                                                         

 

 

ДЕТСКИЯ КЪТ В КНЕЖА ОТВОРИ ВРАТИ

 

 

            От 12 май 2022 г. отвори врати детския кът, който беше обособен по проект „Детски кът в Община Кнежа“ с Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG05М9ОP001-1.096-0029-С01.

            Той е с работно време от 08:00 ч. до 17:00 ч. всеки делничен ден и предоставя почасови грижи за деца на общински служители, които по някаква причина не посещават детска ясла, детска градина или училище. Проектът е разработен и се изпълнява с цел осигуряване на възможности за по-доброто съвместяване на професионалния с личния живот на работниците и служителите на Община Кнежа, които имат деца до 12 г., осигурявайки място за предоставяне на почасови грижи за техните деца. Детския кът е обзаведен с всичко необходимо за престоя на децата. Грижите за тях са поверени на 3 обучени безработни лица, които ще се грижат за децата в продължение на 12 месеца. Детския кът е мястото, което ще замести макар и за няколко часа детската градина или училището, където детето ще може да подготви домашните и уроците си за следващия ден в училище, ако е ученик или просто ще се позабавлява с други деца.

            Проектът се финансира от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2021, съфинансирана от Европейския съюз, чрез Европейския социален фонд.

 

 

 

 

Галя Шугльова

Ръководител на проекта

 

 1. Детски кът в Община Кнежа отвори врати - Текуща страница
 2. Проект: „Подобряване на енергийната ефективност на територията на община Кнежа чрез обновяване на системата за улично осветление в град Кнежа“.
 3. Топъл Обяд 2021-2027г.
 4. Обява за подбор на безработни лица за назначаване на трудови договори за полагане на почасови или целодневни грижи за деца до 12-годишна възраст.
 5. Проект: \"Образователна интеграция на деца и ученици от етническите малцинства в Община Кнежа\"
 6. Улично осветление
 7. Обновен градски площад и нов фонтан красят центъра на град Кнежа
 8. Детски кът в Община Кнежа
 9. Напредък по изпълнението на проект по схема „Независим живот“
 10. Напредък по изпълнението на проект по схема „Независим живот“
 11. Процедури за подбор
 12. ФОНДЪТ ЗА МАЛКИ ГРАНТОВЕ НА ПРОГРАМА РОМАКТ ПОДПОМОГНА РОМСКАТА ОБЩНОСТ В ОБЩИНА КНЕЖА В УСЛОВИЯТА НА COVID-19
 13. Информация за дарение
 14. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОЕКТ - 26.04.2018г.
 15. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОЕКТ - 02.07.2018г.
 16. Стартира прием на заявления за здравен консултант
 17. Документи за кандидатстване
 18. Програма РОМАКТ
 19. Списък на одобрените кандитати
 20. Допълнителна педагогическа подготовка за повишаване на училищната готовност на децата за равен старт в училище
 21. Покана за изразяване на интерес.
 22. Край на ремонтните дейности
 23. Първа копка
 24. Първа копка
 25. Стартира прием на заявления за лични и социални асистенти
 26. COVID-19-Дарение
 27. Ремонт на ПГЗ \\"Стефан Цанов"
 28. Осигуряване на топъл обяд
 29. Проект „Приеми ме 2015“
 30. "Процедура Независим живот"
 31. Частичен прием на заявления за лични и социални асистенти за с.Еница
 32. Оперативна програма "Околна среда 2007-2013"
 33. Реализация на проект: „Осигуряване на интегрирани социални услуги за деца и родители в Община Кнежа”
 34. Проект „Създаване на социално предприятие \\"Шивашки цех\\" в Община Кнежа“
 35. Заключителна пресконференция по проект „Подобряване качеството на живот на хората от уязвимите групи в Община Кнежа, чрез предоставяне на комплексни услуги в домашна среда“
 36. Стартира процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Независим живот” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”
 37. Стартира приемане на заявления